Du läser
Digital Teknikworkshop: Så bygger ni smarta och effektiva underhållsorganisationer

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Digital Teknikworkshop: Så bygger ni smarta och effektiva underhållsorganisationer

Underhållsarbete kan bidra till allt ifrån konkurrenskraft och lönsamhet till att företaget blir en mer attraktiv arbetsgivare. I den här Teknikworkshoppen fick deltagarna lära sig mer om hur vi kan bygga smarta och effektiva underhållsorganisationer.

I samband med att digitaliseringen av industrin tog fart, behövde också underhåll digitaliseras. Det ledde till det vi kallar Smart Maintenance. Camilla Munther, forskare på RISE, presenterade sitt arbete med hur Smart Maintenance kan implementeras i verksamheter och delade med sig av ett konkret case från sin forskning. Hon började med att förklara vad Smart Maintenance egentligen innebär:

Smart Maintenance bygger på forskning från Chalmers och definieras som en organisatorisk design för underhåll i en digitaliserad industri.

Smart Maintenance bygger består av fyra delar som alla är lika viktiga: Datadrivna beslut, kollektiv kompetens, intern integration där underhåll samverkar med andra funktioner såsom produktion och kvalitet, och extern integration, att samverka med parter utanför den egna anläggningen till exempel genom att delta i forskning och utbildning – såsom att gå på en Teknikworkshop.

Min forskning och mitt arbete syftar till att stötta företag i en sådan resa, säger Camilla. Jag brukar säga att vi behöver organisatorisk innovation inom underhåll.

SMASh, ett verktyg för att mäta Smart Maintenance

Camilla har paketerat sin forskning i en cyklisk modell som utgår från att utvärdera nuläget i sin underhållsverksamhet genom benchmarking. Inom Produktion2030-projektet SMASh har man tagit fram ett verktyg som specifikt mäter hur bra man är på Smart Maintenance och som kan användas utan kostnad.

Det är självklart också viktigt att följa upp arbetet med Smart Maintenance och där slog Camilla ett slag för att tänka till kring vilka nyckeltal vi väljer.

Smart Maintenance förväntas bidra till konkurrenskraft, lönsamhet, att man är en attraktiv arbetsgivare och ett tillfredsställande arbete. Men det är vanligtvis inte det vi mäter inom underhåll. Det gäller att välja nyckeltal som gör att vi vet om vi lyckats eller inte, menar Camilla.

Camilla uppmuntrade till att utmana de traditionella nyckeltalen för underhåll:

Varför inte mäta ”antalet wow”, antalet gånger då organisationen överträffat sig själv?

Deltagarna fick också diskutera och reflektera över sin egen underhållsverksamhet i mindre grupper. Ett sätt att få värdefulla perspektiv och lära av varandra.

Teknikworkshoppen arrangerades av IUC Industrihubb och IUC Kalmar tillsammans med RISE och Produktion2030.

Det här är en Teknikworkshop: Kunskap – Teknik – Möten
Genom våra Teknikworkshoppar sprids ny kunskap och teknik från våra forskningsprojekt till industrins små och medelstora företag. Här möts företag och forskare och kan utbyta idéer och erfarenheter. Konceptet är utvecklat och utprovat inom Produktion2030:s instrument Små och medelstora företag och har utvärderats med mycket positivt resultat. Just nu är samtliga Teknikworkshoppar digitala.

→ Läs mer om våra Teknikworkshoppar här

→ Ta del av benchmarking-verktyget SMASh här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.