Du läser
Digitala metoder ska ge billigare och mer robusta lösningar för bipolära plattor

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Digitala metoder ska ge billigare och mer robusta lösningar för bipolära plattor

  • Projektet Modelling for high-speed FOrming of BIpolar plates (FO-BI) är ett av tio beviljade projekt efter Produktion2030:s senaste utlysning med fokus på en hållbar och resilient (motståndskraftig) tillverkningsindustri i Sverige. Här presenteras projektet lite närmare.

Projektet är inriktat på att använda numerisk modellering för att koppla ihop slutlig geometri hos metalliska bipolära plattor för bränsleceller med höga toleranskrav. Plattorna tillverkas i en höghastighetsformningsprocess, där produktionsverktygens komplexa form och dynamiska beteende måste inkluderas i en kombinerad produkt- och produktionsutveckling. Hittills har bipolära plattor främst tillverkats av plast som innehåller grafit. En metallisk bipolär platta kan vara 30 % mindre och 50 % lättare och är tillverkad av fullt återvinningsbart material. Utöver vikt och utrymmesfördelar kan metalliska bipolära plattor minska kostnader vid höga volymer i serieproduktion.

Kortare tid från design till produktion bidrar också till resiliens då störningar från t.ex. verktygsslitage och haveri kan åtgärdas snabbare. Förbättrad modellering av verktyg och processer som tar hänsyn till ytförhållanden möjliggör snabbare och billigare framställning av nya bipolära plattor.

Genom att utveckla digitala metoder för att implementera nya produktdesigner vid framtagning av produktionsverktyg kommer designprocessen att bli snabbare. Det resulterar i billigare och mer robusta lösningar, som möjliggör anpassning till förändrade förhållanden och att snabbt producera nyutvecklade mönster för bipolära plattor.

Marknaden för bipolära plattor är global och ett försprång för svensk industri gör det möjligt att ta marknadsandelar till förmån för hela leverantörskedjan.

Projektet bidrar huvudsakligen till de globala hållbarhetsmålen nr 9, 12 och 13.

I projektet samverkar RISE IVF, Lunds universitet, Cell Impact, Sandvik AB, Lidhs Tooling AB och Oerlikon-Balzers.

Projektledare
Peter Ottosson, RISE IVF
peter.ottosson@ri.se
+46 707806069

→ Läs mer om projektet här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.