Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Modellering för höghastighetsFOrmning av BIpolära plattor-speed forming of bipolar plates (FO-BI)

Projektet är inriktat på att använda numerisk modellering för att koppla slutlig geometri hos metalliska bipolära plattor (BP) för bränsleceller med höga toleranskrav, tillverkade med höghastighetsformningsprocess där produktionsverktygens komplexa form och dynamiska beteende måste inkluderas i en kombinerad produkt- och produktionsutveckling.

Hittills har BP främst tillverkats av plast som innehåller grafit. En metallisk bipolär platta kan vara 30% mindre och 50% lättare och är tillverkad av fullt återvinningsbart material. Utöver vikt och utrymmesfördelar kan kostnaderna minskas med metalliska BP vid höga volymer i serieproduktion.

Genom att utveckla digitala metoder för att implementera nya produktdesigner vid framtagning av produktionsverktyg kommer designprocessen att bli snabbare vilket resulterar i billigare och mer robusta lösningar som möjliggör anpassning till förändrade förhållanden och att snabbt producera nyutvecklade mönster för BP.

Kombinationen av utmaningsområden, det vill säga tribologi, numerisk modellering, höghastighetsformningsprocess med höga krav ifråga om integrerad produkt- och produktionsutveckling utgör en styrka i ansatsen. Kortare tid från design till produktion bidrar också till resiliens då störningar från t.ex. verktygsslitage och haveri kan åtgärdas snabbare. Förbättrad modellering av verktyg och process som tar hänsyn till ytförhållanden möjliggör snabbare och billigare framställning av nya BP.

Marknaden för BP är global och försprång för svensk industri gör det möjligt att ta marknadsandelar till förmån för svensk industri i hela leverantörskedjan. Sammantaget bidrar detta till övergången till teknik för fossilfri energi och kommer att skapa nya jobb.

Projektledare
Peter Ottosson, RISE IVF
peter.ottosson@ri.se
+46 707806069

Vi som samverkar
→ RISE IVF
→ Cell Impact AB
→ Lidhs Tooling AB
→ Lunds universitet
→ Oerlikon Balzers AB
→ Sandvik AB

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.