Du läser
Kunskapsutbyte och förbättrade arbetsmetoder bygger resiliens

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Kunskapsutbyte och förbättrade arbetsmetoder bygger resiliens

  • Projektet RESPIRE: Rethinking the management of unexpected events for resilient and sustainable production är ett av tio beviljade projekt efter Produktion2030:s senaste utlysning med fokus på en hållbar och resilient (motståndskraftig) tillverkningsindustri i Sverige. Här presenteras projektet lite närmare.

COVID19-pandemin har visat hur oförutsägbara globala krishändelser kan ha en långtgående inverkan på tillverkningsindustrin. Den har visat hur företag behöver kunna fungera effektivt i en föränderlig och dynamisk miljö med stor osäkerhet beträffande efterfrågan, leveranser, transporter, affärsrelationer etc. Där behövs ny kunskap om hur man förbereder sig för och hanterar framtida oväntade händelser i produktion. Erfarenhet och kunskap om krishantering inom sektorer som humanitärt och militärt där kris och krig är en del av deras kärnverksamhet är värdefulla att överföra till tillverkningsindustrin. I det treåriga RESPIRE-projektet avser vi att undersöka, utveckla och överföra kunskap mellan sektorer och företag om krisförberedelser och hantering av oväntade händelser som påverkar produktionen.

Projektet räknar med att underlätta utbytet av kunskap och ”best-practice” mellan sektorerna. Dessutom hoppas projektet utveckla förbättrade arbetsmetoder för varje partner och deras respektive sektor, vilket ökar deras motståndskraft/resiliens mot framtida oväntade händelser som COVID19. Projektet vill också ta fram en plan för hur företag och organisationer kan dela/matcha sina tillgängliga resurser och behov med varandra för högre motståndskraft/resiliens hos produktionssystemen i kristider.

Projektet har ett hållbarhetstänkande och strävar efter att minimera miljöpåverkan från de anpassade/nya produktionssystemen samtidigt som man tar hänsyn till företagets anställdas välbefinnande. RESPIRE kommer att främja hållbar tillväxt genom att arbeta med flera av målen i Agenda 2030.

Forskningen utförs och koordineras av forskare från Chalmers (CTH) och KTH och RISE forskningsinstitut samt sju samordnade partners med SMF i tillverkningsindustrin (Marcus Komponenter, EQ-pack, TSS), humanitära myndigheter och organisationer (MSB, HELP och UN) samt militära (FHS) organisationer.

Projektledare
Zuhara Chavez, KTH
[email protected]
+46 721486285

→ Läs mer om projektet här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.