Du läser
Teknikworkshop på distans: ”Produktinnovation”

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Teknikworkshop på distans: ”Produktinnovation”

Den 4 september var det dags för ett 40-tal deltagare från Luleå i norr till Malmö i söder att lära sig mer om Produktionsinnovation.

Innovation är den enda hållbara konkurrensfördelen ett företag kan ha, menar David Friedberg.

Det, kanske något provocerade, citatet inleddes den digitala Teknikworkshoppen om Produktionsinnovation. Workshoppen leddes av Anna Öhrwall Rönnbäck, professor vid Luleå tekniska universitet (LTU) och Lisa Larsson som i våras disputerade vid LTU efter att ha forskat om produktionsinnovation.

Det finns flera olika definitioner av innovation men det de har gemensamt är att det ska vara nytt, nyttigt och görbart, det vill säga inte bara stanna vid en idé utan den ska också implementeras, sa Lisa och fortsatte:

Produktionsinnovation sätter in innovation i ett produktionssystem
Deltagarna fick ranka ett antal produktionsinnovationer utifrån hur innovativa de uppfattades. Det visade sig att åsikterna gick isär. Hur innovativt något är beror på vilket perspektiv och vilken tidsaspekt vi väljer, sa Anna. Det finns inget rätt och fel.

Innovation kan handla om både förbättring och förnyelse. För att skapa en hållbar utveckling över tid är forskningen överens om att det behövs en kombination av dessa.

En teknologi följer en S-formad utvecklingskurva. I början går det ofta långsamt att förbättra användandet, sen går det snabbt för att sedan plana ut och stanna av. Då är det dags att byta till nästa teknologi, sa Lisa.

Därför behöver vi jobba med både förbättring och förnyelse samtidigt.

En annan nyckel för att vara innovativa är att medarbetarna vågar dela med sig av sina idéer. Deltagarna fick ett handfast tips för att åstadkomma detta:

”Säg ja!” uppmanade Anna. Och ’fail fast’, det vill säga testa snabbt om idén funkar eller inte.

Deltagarna fick i mindre grupper diskutera exempel på produktionsinnovation i det egna företaget, vad som främjar produktionsinnovation och önskemål kring hur företaget kan arbeta vidare med produktionsinnovation. Som vanligt delade alla generöst med sig av både erfarenheter och inspiration.

Teknikworkshoppen arrangerades av IUC-bolagen Z-Group, Skill och Träcentrum tillsammans med RISE och Produktion2030. Deltagarna uppskattade både upplägg och innehåll och det var tydligt att innovation engagerar – många önskade ännu mer kunskap och diskussion om ämnet.

Det här är en Teknikworkshop: Kunskap — Teknik — Möten
Genom våra Teknikworkshoppar sprids ny kunskap och teknik från våra forskningsprojekt till industrins små och medelstora företag. Här möts företag och forskare och kan utbyta idéer och erfarenheter. Konceptet är utvecklat och utprovat inom Produktion2030:s instrument Små och medelstora företag och har utvärderats med mycket positivt resultat. Sedan en tid är samtliga Teknikworkshoppar digitala med hänsyn till rådande pandemi.

Sammanfattning infografisk här
Läs mer om våra Teknikworkshoppar här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2022 Produktion2030. All Rights Reserved.