Spridning av resultat från projekt till SMF: Teknikworkshoppar och kurser

Det är mycket viktigt att koppla in små och medelstora företag i forsknings- och innovationssystemen, och att öka era möjligheter att på ett tidigt stadium se nya, forskningsbaserade möjligheter. Därför satsar Produktion2030 särskilt på aktiviteter som främjar detta. Läs mer här!

Små och medelstora tillverkningsföretag är viktiga för Sverige. Produktion2030 erbjuder handfasta möjligheter att lära mer om nya produktionstekniker och produktionsmetoder. Genom teknikworkshops och kurser ger vi företag och forskare möjlighet att mötas och utbyta kunskap och erfarenheter. Tillsammans stärker vi svensk industris konkurrenskraft!

 

 

Kommande teknikworkshoppar/kurser

På kartan nedan syns kommande teknikworkshoppar i grönt och kurser i orange.

Klicka på platsnålarna för mer information eller ladda ner inbjudningarna här:

Tidigare teknikworkshoppar/kurser

På kartan till höger syns tidigare utförda teknikworkshoppar och kurser i blått.

Klicka på platsnålarna för mer information eller ladda ner information om nedan.

Se lista på utförda teknikworkshoppar/kurser

För mer information kontakta:

Birgitta Öjmertz
RISE IVF
+46 (0)31 706 61 52
birgitta.ojmertz@ri.se

När du klickar på prenumerera godkänner du att Produktion2030 sparar din e-postadress i enlighet med GDPR.

Prenumerera på Produktion2030s nyhetsbrev!

X