Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Produktionsinnovation | Produktion2030

Projektet Produktionsinnovation är strategiskt och skall stödja forsknings- och innovationsprogrammet Produktion2030.

Programmet skall i sin tur långsiktigt stärka och utveckla Sverige som produktionsnation. De långsiktiga effekterna av projektet är ökad konkurrenskraft för svensk tillverkningsindustri samt ett överbryggande av gapet mellan produktions- och produktinnovation. Projektet skall genom exempel i svensk industri visa hur central produktionsinnovation är för våra företag.

Förväntade effekter och resultat
Direkta förväntade effekter av projektet är underlag till beslutsfattare för att möjliggöra och skärpa svensk produktionsinnovation, samt ett användbart ramverk för studenter, forskare, industrin och samhället. Det gäller inte minst för att locka ungdomar till industri- och teknikutbildning och de framtida jobb som kommer att kräva våra bästa talanger. För industrin kommer projektet att bidra till att öka medvetenheten om vikten av innovationer i produktion. Dessutom kommer projektet genom kommunikation med och mellan industriparter att öka stoltheten över produktionsinnovationsaktiviteter hos medarbetare och ledning i tillverkande företag.

Planerat upplägg och genomförande
Projektet är operativt planerat i fem arbetspaket. Projektet medverkar också i Produktion2030:s pulsmöten som ordnas av programledningen. De fem arbetspaketen är:

  • Definitioner och ramverk
  • Empirisk datainsamling (fallstudier) och analys
  • ”Roadmap” – kartläggning
  • Kommunikationsplattform
  • Projektledning och administration

Projektledare
Anna Öhrwall Rönnbäck
[email protected]
+ 46 (0)920-493262

Forskningsutförare
Luleå tekniska universitet (Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle)

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.