Du läser
Utrustning för hybridfogning ska bli tillgänglig för svensk industri

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Utrustning för hybridfogning ska bli tillgänglig för svensk industri

Det är målet för testbäddsprojekt Hybrid Joining Testbed for smart production (HJT). Projektledare Per-Johan Wahlborg, RISE IVF, berättar:

HJT är ett testbäddsprojekt där vi vill göra utrustning för hybridfogning tillgänglig för svensk industri. Vi har tagit utrustningar och forskningsresultat från tidigare projekt – det finns mängder av forskning kring enskilda fogningsmetoder – och kombinerat dem till en laborationscell. Hybridfogning omfattar för det mesta lim samt någon form av mekanisk låsning. Vi har en laborationscell för kalla fogar såsom lim och skruv, fals eller nit med mer på RISE IVF i Mölndal samt en laborationscell för varma fogningsmetoder såsom lim och punktsvets, bågsvets eller friktionssvets med mer på Swerim i Stockholm.

I de sammansatta cellerna kan vi utföra tester inom hybridfogning på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Det finns ingen standard för hybridfogning men väl ett tyskt så kallat ”Merkblatt” som beskriver och definierar vad hybridfogning är. Fogningsteknologierna i sig är inte nya utan det komplicerade kommer när vi kombinerar dem. Det är fordonsindustrin som driver forskningen framåt, men problematiken är universiell. Alla som ska sammanfoga någon form av multimaterialstruktur hamnar i denna frågeställning.

Vi har ett år kvar av projektet och under resans gång har vi etablerat testbädden som företeelse och genererat ytterliga forskningsprojekt, BondLight. Det projektet riktar in sig på en kombination av lim och punktsvets för höghållfasta stål som i sig inte är helt enkelt att punktsvetsa. Ännu svårare blir det när limmet tillkommer. En annan av våra leverabler var att vi skulle knyta betalande kunder till testbädden för att få saker utredda, vilket vi gjort. Vi har även upprättat en digital 3D-modell av cellen som beskriver hur respektive process går till. Vi ligger i startgroparna för att sjösätta denna kommunikationslösning som vi menar kommer att krävas inom multifunktionell fogning ur ett Industri 4.0-perspektiv.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.