Du läser
Projekt: HJT – Hybrid Joining Testbed for Smart Production

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Projekt: HJT – Hybrid Joining Testbed for Smart Production

  • Projektet HJT fokuserar på den smarta fabrikens förmåga att skapa flexibel produktion med simulering och programmering i en digital tvilling.

Den digitala tvillingen kombinerar den senaste tekniken för limning, montering och mekanisk fogning, reologibaserad simulering och automatiserad kollisionsfri banplanering.

Projektledare
Per-Johan Wahlborg
RISE
[email protected]

→ Läs mer om projektet här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.