Styrkeområde: Flexibel produktion

HJT – Hybrid Joining Testbed for Smart Production

Projektledare:

Per-Johan Wahlborg
RISE IVF
per-johan.wahlborg@ri.se

Information:

HJT fokuserar på att skapa flexibel produktion med simulering och programmering i en digital tvilling som kombinerar den senaste tekniken för limning, montering och mekanisk fogning, reologibaserad simulering och automatiserad kollisionsfri banplanering. Hybridfogning, kombination av limning och mekanisk fogning, är mycket efterfrågad där flera material ska användas och sättas samman.

Effektiv produktion för framtiden kräver ett övergripande perspektiv och en hög grad av flexibilitet och automatisering. Idag finns det mycket begränsade möjligheter att köra test som täcker flera av dessa discipliner och en hel processkedja på ett kontrollerat sätt. Fogning behandlas idag mer eller mindre som separata processer med separata discipliner för limning, montering och mekanisk fogning eller svetsning.