Styrkeområde: Flexibel produktion

HJT – Hybrid Joining Testbed for Smart Production

 

Projektledare:

Per-Johan Wahlborg
RISE
[email protected]

 

Information:

Hybridfogning, kombination av limning och mekanisk fogning, är mycket efterfrågad där flera material ska användas och sättas samman. Effektiv produktion för framtiden kräver ett övergripande perspektiv och en hög grad av flexibilitet och automatisering. Fogning behandlas idag mer eller mindre som separata processer med separata discipliner för limning, montering och mekanisk fogning eller svetsning. Hybrid Joning Testbädd för Smart Production:s ansökan i produktion 2030 fokuserar därför på smarta fabrikens förmåga att skapa flexibel produktion med simulering och programmering i en digital tvilling som kombinerar den senaste tekniken för limning, montering och mekanisk fogning, reologibaserad simulering och automatiserad kollisionsfri banplanering.

.

Idag finns det mycket begränsade möjligheter att köra test som täcker flera av dessa discipliner och en hel processkedja på ett kontrollerat sätt. En hybrid förbandscell (HJC) med dessa möjligheter och som även inkluderar effekterna av förbehandling och målning och de termiska effekterna i färghärdningsugnen som påverkar härdning i hybridfogar och slutproduktgeometri kommer att vara en mycket viktig plattform för att utvärdera nya materialkombinationer och nya processtrategier som kan öka den svenska industrins konkurrenskraft.

 

Forskningsutförare:

RISE IVF AB
SWERIM AB
FCC
CHALMERS

När du klickar på prenumerera godkänner du att Produktion2030 sparar din e-postadress i enlighet med GDPR.

Prenumerera på Produktion2030s nyhetsbrev!

X