Du läser
Testbäddsprojekt – Positioning technology for the heavy manufacturing industry sector (POSTECH)

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Testbäddsprojekt – Positioning technology for the heavy manufacturing industry sector (POSTECH)

Projektet POSTECH, som är ett samarbete mellan; Ericsson, Luleå tekniska universitet, Mobilaris, SSAB, och Swerim syftar till att skapa förutsättningar för att förbättra arbetsmiljön och öka personsäkerheten inom tung tillverkningsindustri genom att utgå från och anpassa ny teknik för positionering och beslutsstöd.

Vi har etablerat en testbädd på Swerim i Luleå med detta system där industrin kan bygga upp och testa specifika lösningar i nära nog fullskalig industrimiljö. Vi ville också undersöka och dokumentera hur användare upplever nytta, säkerhet och integritet vid införande av positioneringsteknik.

Allt detta är gjort och vi har visat att teknik och mjukvara fungerar bra i tung industri och utmanande miljöer och att det skapar nya verktyg som innebär en helt ny nivå för arbetsplatssäkerhet. Resultatet från studien över hur anställda upplever införande av positioneringsteknik har publicerats i form av ett examensarbete från LTU . Vi ser ett stort intresse från marknaden och det pågår initiativ från flera aktörer för att lyfta in lösningarna i deras produktionsmiljöer.

Testbädden bygger på en positioneringsinfrastruktur från Ericsson och en vidareutveckling av den lösning som företaget Mobilaris har utvecklat för arbetsplatssäkerhet i gruvor och som bygger på en infrastruktur av WiFi. För vårt användarfall, det vill säga tung tillverkningsindustri som stål-, metall- och pappersindustri krävs en högre positioneringsnoggrannhet och testbädden är baserad på Ericssons Ultra Wide Band (UWB)-infrastruktur som ger en positioneringsnoggrannhet på 10 cm att jämföra med 50 m för de lösningar som bygger på WiFi. Testbädden står nu till industrins förfogande och vi kan bygga och testa olika lösningar som bygger på kundspecifika behov. Positioneringsinfrastruktur kan väljas utefter användarfall och även kombinationer som WiFi för utomhusapplikationer och UWB för inomhusapplikationer som kräver högre noggrannhet. Man kan även bygga baserat på GPS-positionering om det gäller stora områden.

Idag är det främst Mobilaris som förvaltar och tillhandahåller lösningen på marknaden. Ett flertal testfall är på gång med olika aktörer som tittar på att implementera lösningen i sina verksamheter inom stål- och metallindustrin. Samtidigt fortsätter vi att vidareutveckla testbädden med bland andra Ericsson och Mobilaris, något det kan finnas anledning att återkomma till. Bland annat tittar vi på en lösning baserad på 5G-infrastruktur där vi kan nyttja denna både för att koppla upp processutrustning samt för att förbättra arbetsplatssäkerheten.

Det nya samarbetet som initierats mellan Ericsson, Mobilaris och Swerim är ett viktigt resultat av projektet där vi ser många möjligheter till fortsatt samarbete framöver. I övrigt har vi uppnått de förväntade resultaten i projektet, något som kanske inte känns överraskande men som visar på ett väl genomfört projekt. Vi har visat att teknik och mjukvara fungerar bra i tung industri och utmanande miljöer och att det skapar nya verktyg som innebär en helt ny nivå för arbetsplatssäkerhet. Lösningen kan också vara ett verktyg för att optimera logistik då den visar var utrustning och material befinner sig samt hur den rör sig i anläggningen. Det finns en fungerande lösning och testbädden är på plats så egentligen kan vi säga att det är ett väldigt lyckat projekt!

Projektledare:
Lars Sandberg
Swerim
lars.sandberg@swerim

Se 3D modell här

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Läs mer om projektet här
Du hittar tidigare presentationer här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.