POSTECH  – Positioning technology for the heavy manufacturing industry sector

Projektledare:

Lars Sandberg
Swerim
lars.sandberg@swerim

Information:

Syftet med POSTECH är att undersöka och demonstrera hur man kan förbättra arbetsmiljön samt öka personsäkerheten inom process- och stålindustrin genom att utnyttja den senaste teknologin för låg och ultraprecis positionering och beslutsstöd. Systemet är i kommersiellt bruk i gruvor, och Swerims pre-industriella testbäddar är väl lämpade för att anpassa utrustningen för förhållanden som råder inom tung tillverkningsindustri med starka störningskällor. Genom att detektera människor, maskiner och utrustning i realtid med hög precision går det att varna för kollisionsrisk samt intrång i farliga miljöer. Projektet genomförs i Swerims industriella pilot- och demonstrationsmiljö för ståltillverkning samt slutlig teknikverifiering och validering i verksmiljö.

.

Den etablerade testmiljön hos Swerim erbjuder möjlighet för företag att bygga upp och testa lösningar i en nära nog skarp miljö utan att hindras av, eller störa en pågående produktion.

.

Samverkande parter:

Swerim

Mobilaris

Ericsson

SSAB

LTU