POSTECH  – Positioning technology for the heavy manufacturing industry sector

.

Projektledare:

Lars Sandberg
Swerim
[email protected]

 

Information:

Syftet med detta projekt är att radikalt förbättra arbetsmiljön samt öka personsäkerheten inom process- och stålindustrin genom att utnyttja senaste teknologin för låg och ultraprecis positionering och beslutsstöd. Systemet är i kommersiellt bruk i gruvor, och RISE  preindustriella testbäddar är väl lämpade för att anpassa utrustningen för förhållanden som råder inom tung tillverkningsindustri med starka störningskällor som t.ex. starka elektromagnetiska fält.

.

Under projektets ledtid kommer vi att informera, presentera och hålla seminarier i samråd med de strategiska innovationsprogrammen för Gruv och metallutvinning, Processindustriell IT och Automation samt Internet of Things-Sverige. Målet är öka säkerhet genom att anpassa besluts- och positioneringssystemet för tung bas och processindustri.

.

Detta kan detektera människor, maskiner och utrustning i realtid med hög precision och varna för kollisionsrisk samt intrång i farliga miljöer. Utmaningen är att skapa ett robust och störningsfritt testsystem som kan hantera en tung industrimiljö med starka magnetfält, höga temperaturer, kraftig partikel och stoftbildning. Systemet ska kunna detektera personalens positioner i realtid, samt att digitalt avskärma vissa områden för personal som ej har tillåtelse att beträda in till området samt övervakning vid ensamarbeten och meddela om möjliga uppkomna säkerhetssituationer genom textmeddelanden eller varningssignaler samt grafisk information på en uppkopplad dator eller surfplatta. Projektet skall genomföras i RISE  industriella pilot & demo miljö för ståltillverkning samt slutlig teknikverifiering och validering i verksmiljö.

När du klickar på prenumerera godkänner du att Produktion2030 sparar din e-postadress i enlighet med GDPR.

Prenumerera på Produktion2030s nyhetsbrev!

X