Du läser
Teknikworkshop på distans: ”Additiv tillverkning”

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Teknikworkshop på distans: ”Additiv tillverkning”

Additiv tillverkning är en teknik speciellt utpekad inom Industri 4.0 och området utvecklas snabbt. I den här Teknikworkshoppen, baserad på resultaten från Produktion2030-projektet Optipam, fick ett 30-tal deltagare lära sig mer om tekniken och inspireras av hur andra använder den. Fokus var additiv tillverkning i metall.

Teknikworkshoppen leddes av Lars-Erik Rännar, professor i maskinteknik vid Mittuniversitetet. Lars-Erik inledde med en genomgång av vad additiv tillverkning är och vilka olika principer som finns. Det finns en stor tilltro till möjligheterna med additiv tillverkning, ofta förkortat AM efter Additive Manufacturing, men är det en hype eller inte? Det beror helt och hållet på vilket område vi pratar om menade Lars-Erik.

Av de deltagande företagen i Teknikworkshoppen har nära 90% en eller flera 3D-skrivare.

– För ett par år sedan hade fördelningen förmodligen varit ungefär 50/50, sa Lars-Erik. Antalet 3D-skrivare ökar snabbt, fortsätter Lars-Erik.

Även utvecklingen av AM i metall går snabbt. Tidigare fanns mest tekniker för polymerer, numera är flera av dem även användbara för metall. Vanligast när det handlar om AM i metall är pulverbäddsmetoder. Dessa metoder har står för cirka 90% av marknaden.

Lars-Erik delade flera exempel på hur 3D-printing kan användas; alltifrån 3D-printade reservdelar till hangarfartyg i USA:s flotta till 3D-printade revben i nylon. Han visade också hur det går att bygga in funktionalitet med hjälp av 3D-printing. Ett exempel är företaget GE Aviation som med hjälp av 3D-printing minskade antalet delar i en motor från 855 till 12. Detta gjorde bland annat att serviceintervallen förlängdes med kostnadsbesparing som följd.

– Det är inte alltid viktreduktion som är drivkraften för AM. Här var det istället snabbare ledtid och förlängda serviceintervall som minskade kostnaderna, sa Lars-Erik.

Deltagarna fick sen i mindre grupper diskutera potentialen för AM i den egna verksamheten samt vilka utmaningar som finns. Varje deltagare uppmuntrades också att göra en egen ”att göra lista” för att implementera kunskapen från Teknikworkshoppen.

– Vi har en idéverkstad för förbättringar av monteringen, där har vi en 3D-skrivare för att snabbt kunna testa idéer, Rafet Mikha på Volvo Lastvagnar.

Framtiden då?
Lars-Erik menade att viktigast att tänka på framöver när det gäller AM är tillgång till utbildning på alla nivåer – från grundskola till vidareutbildning för yrkesverksamma, att designa för AM och få fram fler material, att utveckla robusthet och automation samt nya affärsmodeller.

Avslutningsvis berättade Michael Leijonhud, Additivt teknikcenter i Hultsfred och Mikael Melitshenko, Alfred Nobel Science Park om sina respektive verksamheter och vilka resurser inom AM-området som finns tillgängliga där.

Teknikworkshoppen arrangerades av IUC Kalmar, IUC Stål och verkstad, GTC, Mittuniversitetet tillsammans med RISE och Produktion2030.

Det här är en Teknikworkshop: Kunskap — Teknik — Möten
Genom våra Teknikworkshoppar sprids ny kunskap och teknik från våra forskningsprojekt till industrins små och medelstora företag. Här möts företag och forskare och kan utbyta idéer och erfarenheter. Konceptet är utvecklat och utprovat inom Produktion2030:s instrument Små och medelstora företag och har utvärderats med mycket positivt resultat. Sedan en tid är samtliga Teknikworkshoppar digitala med hänsyn till rådande pandemi.

Läs mer om våra Teknikworkshoppar här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2022 Produktion2030. All Rights Reserved.