Projekt: RobIn – Robust in-process joint finding

Projektet RobIn syftar till att bidra till flexibla tillverkningsprocesser genom innovativa system för lasersvetsning.

Målet är att utveckla ett beröringsfritt, tillförlitligt och robust sensorsystem för avancerad fogdetektering vid lasersvetsning som ska klara en tuff omgivning. Tillverkare delar det starka behovet av robusthet i produktion och projektet förväntas resultera i avsevärd besparing av tid i svetscellen samt förbättrad svetskvalitet, vilket kommer att förenkla införandet av nya produkter.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar: