Du läser
Projekt: RobIn – Robust in-process joint finding

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Projekt: RobIn – Robust in-process joint finding

  • Projektet RobIn syftar till att bidra till flexibla tillverkningsprocesser genom innovativa system för lasersvetsning.

Målet är att utveckla ett beröringsfritt, tillförlitligt och robust sensorsystem för avancerad fogdetektering vid lasersvetsning som ska klara en tuff omgivning. Tillverkare delar det starka behovet av robusthet i produktion och projektet förväntas resultera i avsevärd besparing av tid i svetscellen samt förbättrad svetskvalitet, vilket kommer att förenkla införandet av nya produkter.

→ Läs mer om projektet här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.