Du läser
Projekt: POSTECH – Positioning technology for the heavy manufacturing industry sector

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Projekt: POSTECH – Positioning technology for the heavy manufacturing industry sector

Syftet med POSTECH projekt är att radikalt förbättra arbetsmiljön samt öka personsäkerheten inom process- och stålindustrin genom att utnyttja senaste teknologin för låg och ultraprecis positionering och beslutsstöd.

Under projektets ledtid kommer det att informeras, presenteras och hållas seminarier i samråd med de strategiska innovationsprogrammen för Gruv och metallutvinning, Processindustriell IT och Automation samt Internet of Things-Sverige. Målet är öka säkerhet genom att anpassa besluts- och positioneringssystemet för tung bas och processindustri.

Projektledare
Lars Sandberg
Swerim
lars.sandberg@swerim

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

→ Du hittar tidigare presentationer här
→ Se 3D Modell här
Läs mer om projektet här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.