Du läser
Programkontorets logg: Civilingenjör 4.0 – möjlighet till ett livslångt lärande i företagen

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Programkontorets logg: Civilingenjör 4.0 – möjlighet till ett livslångt lärande i företagen

Inom instrument Utbildning ligger fokus just nu på Forskarskolan och Civilingenjör 4.0, där vi inom Forskarskolan är inne i en fas där vi dels ser över kursutbudet, dels gör en del uppdateringar för att så att säga få in lite nytt blod.

Vi förbereder bland annat ett ”call” till kollegorna på övriga högskolor för att de ska fundera kring hur de vill komplettera utbudet med tanke på vad som hänt senast. Vi har redan ett 30-tal etablerade kurser så det kan vara dags att se över och förnya utbudet.

Parallellt med detta arbetar vi med ett kvalitetssäkringssystem i Forskarskolans referensgrupp där vi tittare närmare på vår modell. Det är egentligen ingenting nytt utan snarare handlar det om att sätta metodiken på pränt för att säkerställa kvaliteten. Vi migrerar även all information om Forskarskolan liksom anmälan till Kunskapsförmedlingens hemsida. Vi har kommit långt i det arbetet även om det återstår en del. Det kommer att ge oss ett nytt och modernare utseende och förhoppningsvis öka vår synlighet mot våra industrivänner. De är naturligtvis också välkomna som deltagare i kurserna.

Inom Civilingenjör 4.0 har vi 1,5 år att slutföra programmet där vi precis avslutat ett call kring de fyra sista ursprungsmodulerna av de tolv tänkta. Vi har fått in ett antal ansökningar och startar nu upp arbetet med dessa fyra, bland annat inom standardisering av uppkopplade system och VR- och AR-teknik. Dessutom har vi fått påökning från Produktion2030 om ett antal extramoduler vilket visar på det stora intresset för detta.

Intresset kommer för övrigt inte bara från akademin utan även hur materialet kan användas inom industrin, vilka affärsmodeller och koncept som behövs för att det ska göra bredast nytta. En projektgrupp har jobbat hårt med detta för att skapa en vinna-vinna-situation kring användandet och stärka möjligheten för ett livslångt lärande i företagen. Upp till 48 småmoduler med paketerad kursinformation kan kombineras ihop till olika kursmoment, en mycket flexibel struktur som känns både ny, fräsch och modern.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.