Civilingenjör 4.0

Produktion2030 utvecklar nya kursmoduler till civilingenjörsutbildningar på svenska universitet och högskolor. Fokus är industriell digitalisering. Syftet är att skapa ett nationellt utbildningspaket inom Industri 4.0 som är tillgängligt för samtliga tekniska universitet och högskolor.

Målet är att utveckla 12 helt nya kursmoduler på masternivå. De första blev tillgängliga för civilingenjörsstudenter hösten 2018. Varje kursmodul utvecklas och implementeras av ett värduniversitet eller -högskola i samarbete med en eller flera industripartners. Studenterna får tillgång till den senaste kunskapen inom till exempel additiv tillverkning, samarbete människa-robot, digitala tvillingar och cybersäkerhet.

 

Civilingenjör 4.0 stärker tillverkningsindustrin i Sverige genom att tillföra kunskap om den senaste digitala teknologin och uppkopplade maskiner och system. Dessutom syftar satsningen till att locka nya studentgrupper som är nyfikna på branschspecifika utmaningar och ny teknik.

Civilingenjör 4.0 – kompetensutveckling för högskolan och industrin