Du läser
Produktion2030-projekt på IVAs 100-lista

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Produktion2030-projekt på IVAs 100-lista

  • Tre forskningsprojekt med Produktion2030-koppling finns med på årets upplaga av IVAs 100-lista; projektet LOVIS, Produktion Logistics Visability och ARR – Automation in Repair and Re-manufacturing som finansieras inom programmet samt EUREKA-projektet C-PALS som initierats genom Produktion2030.

IVA presenterar årligen en 100-lista med aktuella forskningsprojekt med potential att skapa nytta – till exempel genom industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan.

2021 års lista lyfter fram forskningsprojekt inom området hållbar krisberedskap. Bland projekt återfinns som sagt Produktion2030-projektet LOVIS, Production Logistics Visibility, ARR – Automation in Repair and Re-manufacturing och C-PALS som har starka kopplingar till programmet.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.