Grattis till fem nya projekt!

Fem nya projekt har beviljats finansiering efter vår tolfte utlysning: Effektiva värdekedjor genom digitalisering.

Digital teknik kan effektivisera överföring av data och information mellan företag i värdekedjor. Dessa fem nya projekt samlar företag i industrins värdekedjor, från tillverknings- och skogsindustrin. Företagen, tillsammans med forskare från universitet, högskolor och forskningsinstitut ska tillsammans utveckla nya lösningar som kan bidra till ökad effektivitet och konkurrenskraft i industrin.

Hör av er till oss om ni vill veta mer! info@produktion2030.se

Lista på de fem projekten:

Adaptive lifecycle design by applying digitalization and AI techniques to production (Adapt 2030)
Ansvarig projektledare: Tomohiko Sakao, Linköpings universitet
tomohiko.sakao@liu.se

Digitalization of metal production work-flows [DigMetal]
Ansvarig projektledare: Ludvig Emgård, Spotscale
ludvig.emgard@spotscale.com

Demonstration of Infrastructure for Digitalization enabling industrialization of Additive Manufacturing (DiDAM)
Ansvarig projektledare: Ola Isaksson, Chalmers
ola.isaksson@chalmers.se

Digitaliserade Värdekedjor I SkogsIndustrin (DiVISI)
Ansvarig projektledare: Maria Nordström, Skogforsk
maria.nordstrom@skogforsk.se

Sensible Value Chain through Digitalised Planning, Material handling and Circular Economy (SCARCE II)
Ansvarig projektledare: Sandra Mattsson, RISE IVF
sandra.mattsson@ri.se