Du läser
Grattis till 7 nya projekt!

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Grattis till 7 nya projekt!

  • Ett stort grattis till Volvo Cars, Luleå tekniska universitet, Högskolan i Skövde, Mälardalens Universitet, Swerim och KTH (2 ggr!)!

Ni har alla beviljats finansiering i Produktion2030:s femtonde utlysning: ”Hållbart arbete i tillverkningsindustrin”. Tillverkande företag har i allt snabbare takt infört nya tekniker och ökat digitalisering i processer och produkter. Men människan är fortfarande den mest ovärderliga resursen i tillverkningsindustrin.

Produktion2030:s femtonde utlysning ville ha svar på hur teknik kan stärka människors förmågor, samt hur teknik kan bidra till att göra jobben inom tillverkningsindustrin mer attraktiva och säkrare. Vilka är de viktigaste kompetenserna som människor i tillverkningsindustrin behöver idag och i framtiden för att säkra företagens konkurrenskraft – och deras hållbarhet?

Det känns fantastiskt roligt att vi fick in många bra projektansökningar och vi kunde bevilja merparten av förslagen: de nya projekten fick dela på dryga 27 miljoner kronor. Nu startar sju spännande projekt med fokus på bland annat framtidens montering i bilindustrin, kognitiva hjälpmedel i svetsning, spårbarhet för ökad hållbarhet samt AI för tillverkningsindustrin. Det är också riktigt roligt att flera personer från små företag deltar i projekten, många av dessa har aldrig tidigare deltagit i Produktion2030-projekt.

Bra projektkonsortier har mångfald – det ger i längden bättre innovationer. Det är som sagt människor som gör skillnaden!

Hör av er till oss om ni vill veta mer!
info@produktion2030.se

Läs mer om projekten här:

→ Empowering Human Workers for Assembly of Wire Harnesses (EWASS)
Ansvarig projektledare
Dan Lämkull, Volvo Cars
dlamkull@volvocars.com

→ DIGITAL work InStructions for cognitive work (DIGITALIS)
Ansvarig projektledare:

Peter Thorvald, University of Skövde
peter.thorvald@his.se

→ Democratising AI in manufacturing organisations
Ansvarig projektledare:
Yuji Yamamoto, Mälardalen University
yuji.yamamoto@mdh.se

→ Welding process visualisation and cognitive support to the manual welder (WELDVISI)
Ansvarig projektledare:

David Franklin, Swerim
david.franklin@swerim.se

→ Sustainable milling with Minimum Quantity Lubrication
Ansvarig projektledare:

Maran Tirougnanassambandamourty, KTH
maranti@kth.se

→ ToolTrace – adoption of cutting tool traceability and usage behaviors for circularity
Ansvarig projektledare:

Lisa Larsson, Luleå University of Technology
lisa.larsson@ltu.se

→ Health, Safety and Quality in a Digital Platform for Manufacturing Staff (DiPMaS)
Ansvarig projektledare:

Mikael Forsman, KTH
miforsm@kth.se

Cecilia Warrol

Programchef, Produktion2030

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.