Du läser
EUs hårdare miljökrav: ”Vi står redo”

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

EUs hårdare miljökrav: ”Vi står redo”

Biträdande professor Björn Johansson, Chalmers tekniska högskola, avdelningen för Produktionssystem, Institutionen för industri- och materialvetenskap.

EUs nya ledare Ursula von der Leyen har lanserat mycket tuffa förändringar och mål redan för i år och som kommer att påverka industrin på ett avgörande sätt. Är vi överhuvudtaget förberedda? Inom Produktion2030 har vi sedan starten adresserat dessa utmaningar i styrkeområdet Resurseffektiv produktion med Björn JohanssonChalmers i spetsen, Sveriges ledande forskare inom hållbarhetsaspekter med avseende på produktion. Med hållbarhet högt på Produktion2030s agenda sedan starten 2013 vill vi gärna dela med oss lite av Björns erfarenheter och hur han ser på utvecklingen.

Målsättningen som EU-ordföranden Ursula von der Leyen satt upp är att Europa ska vara den första klimatneutrala kontinenten i världen till 2050 vilket utmanar även de mest optimistiska prognoserna. För att nå detta räcker det inte med överenskommelser; EU-ordföranden utformar till exempel nya klimatlagar för att nå målet.

Det handlar bland annat om att minska CO2-utsläppen med 50 procent redan till 2025 med hjälp av att omvandla European Investment Bank till Europe’s Climate Bank, förklarar professor Björn Johansson, en av Produktion2030a expertgruppledare inom styrkeområdet Resurseffektiv produktion.

– Då räcker det inte med att ”fila i kanten”, vi måste klippa delar och förändra allt. Det krävs radikala förändringar mot en mer cirkulär ekonomi för att exempelvis en bilfabrik ska halvera sina utsläpp, fortsätter Björn.

EU-ordföranden nämner bland annat skatt som ska gynna handel av gröna alternativ; det ska inte längre vara lika enkelt att sälja utsläppen vidare till länder med lägre krav. Det gränsöverskridande målet är att täppa till kryphål som till exempel exporten av elektroniskt avfall till Afrika eller att låta Medelhavets ”smutsiga” båttransporter gå nära den afrikanska kusten för att slippa EUs utsläppsregler.

För Björn är detta ett välkommet uppvaknande. När han inledde sin NA-utbildning i början av 90-talet var det inte många som önskade miljöinriktning – det var programmering som gällde – men Björn hade fastnat för miljön. Examensarbetet kom att handla om mätning av NOX och marknära ozon vid vägar och dess påverkan på närmiljön.

När jag 1994 började på Chalmers fanns det en kurs i ekologi för tekniker, men inte mycket annat dedikerat mot miljöinriktning, berättar Björn. I avsaknad av det valde jag produktionssystem som jag också tycker är mycket spännande.

Det visade sig vara ett bra val där examensarbetet genomfördes på monteringsfabriken (C-fabriken) hos Volvo Personbilar. Redan då hade den förbättrade datorkapaciteten möjliggjort att via animerade digitala modeller modellera framtidens fabrik och identifiera och designa om så att flaskhalsar i produktionen inte blir lika markanta. Björn disputerade med sina simuleringsmodeller 2006 och startade en forskargrupp som idag växt till tolv personer.


Skiss av Björn; hur fyller vi högersidan för att få balans? Det som görs idag handlar om att krypa små sträckor mot mitten från vänstra sidan. Vad som krävs är ett ”quantum leap” mot högersidan för att få balans, men där är vi inte än.

De flesta är doktorander i gruppen och det är här vi bygger upp nästa generation inom produktionssystem, konstaterar Björn. Nu arbetar vi vidare genom att brygga dessa två områden så att vi kan modellera hållbarhetsfrågor i digitala modeller av produktionssystem.

Hållbarhet och miljö har fortsatt varit ett fokusområde och i simuleringsmodellerna adderar de nu både energikonsumtion och utsläpp. De kan ta hänsyn till mängder av olika parametrar – lägga till och ändra parametrar – på ett sätt där det är omöjligt för en människa att förutse konsekvenserna. Det blir ett spindelnät av händelser som alla påverkar resultatet, fenomen som vi tidigare inte alls kunde förstå eller identifiera.

Det är sammanslagningen av olika data som är det svåra, allt måste vara homogent för att vara beräkneligt, säger Björn. Att väga samman parametrar för produktion, ekonomi, miljöpåverkan och social miljö är oerhört komplext och det behövs expertkunskap inom varje disciplin för att få en rättvis bild av situationen och vad möjliga lösningar innebär.

Det ställer krav på förståelsen hur olika ämnen hänger ihop. Ta exempelvis social miljö; gladare medarbetare gör ett bättre jobb med högre kvalitet, mindre svinn och bättre ekonomiskt resultat. Att strama åt fabrikens skorsten räcker liksom inte, här krävs ett nytt ekonomiskt tänk med sociala aspekter och hållbarhetsaspekter. Det går inte att som tidigare montera katalysatorer på bilen enbart, det behövs en övergripande förändring – och för att få överblick krävs det simuleringar.

2018 ledde Björn Winter Simulation Conference (WSC) i Göteborg, det främsta internationella forumet inom systemsimulering. Det lockade över 800 deltagare från fler än 40 länder vilket gjorde den till den största WSC sedan 1971. Staden Göteborg visade sin uppskattning för Björns engagemang att skapa dessa möten och i december ifjol fick han ta emot ett diplom som en av nio mötesambassadörer. Enligt dem är han en av de nyckelpersoner som genom expertis och renommé kan spela en avgörande roll i att Göteborg får stå värd för möten. Även i år är Björn engagerad i en annan stor konferens, AAAS (Science Magazines årsdag), som en av sessionsledarna för ett pass med rubriken ”Unique Solutions for Renewable Energy, Marine Energy Storage, and Water Usage” i Seattle, USA.

Björn är också projektledare för Produktion2030s projekt SUMMIT (SUstainability, sMart Maintenance och fabriksdesIgn Testbed). Projektet fokuserar på hållbarhet genom användandet av verktyg för resurseffektivitet och cirkularitet, smart underhåll genom användandet av maskininlärningsalgoritmer för analys av produktionsdata och fabriksdesign genom användandet av simuleringsverktyg för arbetsplatsdesign och layoutplanering.

På Hannovermässan hade vi en fin monter som bland annat besöktes av Angela Merkel, Stefan Löven, prins Carl Philip samt tysk TV.

– Där visade vi en live demo om hur vi inom SUMMIT byggde en virtuell bilfabrik i Kina för produktion av bilar konstruerade på Lindholmen, berättar Björn. Bilen finns inte ens, inga fysiska modeller och mycket lite utsläpp bland annat tack vare att utvecklingsteamen slipper resor till och från Kina.

Redan nu kan operatören promenera och göra en del arbete i fabriken så hen känner igen sig när den blir verklighet. Det gäller att kombinera kunskapen om vad som är farligt och svårt att ta hand om ur ett miljöpåverkansperspektiv och kombinera det med industrins kunskap om HUR det kan göras. Det rör sig om multidisciplinära relationer mellan olika områden där allt hänger ihop. Sedan 2010 kan Chalmers visa att deras fokus på hållbarhet är högre än genomsnittet i världen, de har kontroll på läget och har det väl förspänt inför framtiden – Sverige står sig väl gentemot många andra länder.

Du måste förstå att det här är mer än bara ditt problem och att det både finns piska och morot. Du kan tjäna pengar genom mindre miljöpåverkan, exempelvis genom mindre spill och energislöseri, och piskan är lagkraven, avslutar Björn. Vi känner att vi kan ta oss an utmaningarna, vi har riggat studenter och forskare. Nu gäller det att vi tillsammans med industrin tar till sig denna utmaning på största allvar, för nu kommer kraven. Vi står redo.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.