SUMMIT – SUSTAINABILITY, Smart Maintenance and factory design testbed

 

Projektledare:

Björn Johansson
Chalmers
[email protected]

 

Information:

SUMMIT bjuder in svensk industri att använda Virtual Development Laboratory (VDL) på Chalmers för att utveckla, visa och samarbeta kring digitaliseringens möjligheter för ökad konkurrenskraft inom området produktionsutveckling. Projektets fokus ligger på hållbarhet (användandet av verktyg för resurseffektivitet och cirkularitet), smart maintenance (användandet av maskininlärningsalgoritmer för analys av produktionsdata) och fabriksdesign (användandet av nyutvecklade verktyg för arbetsplatsdesign och layoutplanering och dess koppling till industriella dataset). VDL kommer att erbjuda möjligheten till extern uppkoppling via internet samt fysisk access för att möjliggöra samarbete kring utveckling, testning och demonstration av digitala lösningar i projektets industriella fallstudier. Tvärvetenskapliga team med industriexperter, datavetare och forskare med domänkunskap inom produktion samarbetar föra att utveckla och testa innovativa datadrivna beslutsstöd.

.

Syftet och önskad effekt är att öka hållbarheten, effektiviteten och robustheten hos svenska produktionssystem genom att utnyttja den fulla potentialen med analys av produktionsdata inom design och underhåll. En typisk procedur för ett testcase inom SUMMIT: 1. Samla in och streama industriell data till VDL 2. Modellera scenarier för fabriksdesign och/eller smart maintenance i kombinationer av flera mjukvaror för att öka beslutsgrunden och förståelsen 3. Analysera resultaten av modellerna via utvärderingar i multidisciplinära team 4. Skapa konceptuell lösning för integration av beslutsstöd i industriell miljö och för att återföra erfarenheter till utvecklingen av nya och befintliga fabriker.

När du klickar på prenumerera godkänner du att Produktion2030 sparar din e-postadress i enlighet med GDPR.

Prenumerera på Produktion2030s nyhetsbrev!

X