Resurseffektiv produktion

Industrins utmaning: Minimera resursförbrukning och miljöpåverkan i produktionssystem och produkter.

Resurseffektiv produktion är en förutsättning för tillverkning i ett land som Sverige med sina höga löner samt höga kvalitetsnivåer och materialkostnader. Resurser som material, människor, energi, kapital och tid måste användas effektivt för att produktionen skall vara konkurrenskraftig. Forskning och innovation riktad mot resurseffektiv produktion kräver helhetsperspektiv och påverkar alla livscykelfaser för produkter och produktionssystem.

Vill du veta mer? Vill du engagera dig i styrkeområdets expertgrupp?

Björn Johansson

Chalmers tekniska högskola

+46 31 772 38 09

bjorn.johansson@chalmers.se 

Peter Almström

Chalmers tekniska högskola

+46 31 772 12 83

petera@chalmers.se