Du läser
Att försöka behålla sin kompetenta personal är en viktig sak

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Att försöka behålla sin kompetenta personal är en viktig sak

  • Det nya corona-viruset påverkar alla delar av samhället, inte minst tillverkningsindustrin. Produktion2030 bad några produktionsforskare svara på tre snabba frågor och dela med sig av sina tankar och idéer kring utvecklingen.

Boel Wadman, Tillverkningsprocesser, RISE IVF

– Hur går dina tankar kring det som händer i det nya corona-virusets spår?

Det är en omvälvande tid med många tunga besked, och jag är orolig för våra innovativa svenskbaserade småföretag. Men jag inser samtidigt att RISE kan hjälpa till med flera saker här, som tester av medicinteknisk utrustning, omställning av produktionen och kompetensutveckling.

– Vilka är dina rekommendationer till svensk tillverkningsindustri under rådande omständigheter?

I all ödmjukhet är jag väl inte en person som ska rekommendera till industrin. En sak vi såg efter lågkonjunkturen 2008 var att flera projektresultat inte kunde implementeras då personal slutade, så att försöka behålla sin kompetenta personal är en viktig sak.

– Finns det något svenska företag bör passa på att göra nu?

De som har korttidspermitterad personal kan försöka omförhandla så att kompetensutveckling under permitteringen är möjlig. Just nu är en period då man kan öka sin kunskap inom flera områden, via digitala Resultatworkshops från Produktion2030-projekt, och de kurser som ligger på FKGs hemsida, och på www.edig.nu.

Läs fler forskares tankar om Corona-krisen här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.