Du läser
Testbäddsprojekt – Digitalized large scale additive manufacturing (DiLAM)

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Testbäddsprojekt – Digitalized large scale additive manufacturing (DiLAM)

Projektet DiLAM handlar om en nationell testbädd för storskalig additiv tillverkning med tre noder; RISE i Mölndal, BLB Industries i Värnamo och The Wood Region i Torsby kommun.

En del av uppdraget är att sprida kunskap om själva tekniken, men även att tillverka demonstratörer för de deltagande företagen. Bland exemplen finns 3D-utskrivna möbler, kajaker, rotationsgjutna produkter, maskinskydd och formar för vakuumformning.

I projektet har vi haft lite olika målsättningar beroende på tidsperspektivet. Den främsta är givetvis att öka medvetenheten om möjligheten med storskalig additiv tillverkning i Sverige och internationellt. När vi började var den inte särskilt spridd men under projektets gång har vi medverkat i framtagningen av flera olika lösningar vilket bidragit till teknikspridningen. Ett konkret exempel är den programvara som ABB nu släppt för utskrift av stora produkter med hjälp av robotar. Här rör det sig om allt från matproduktion till broar av betong som skrivs ut med stöd av programvaran.

KFM Maskin har i projektet tagit fram en ny produktserie extrudrar för 3D-utskrifter. Dessa har en väldigt hög kapacitet och kan skriva ut stora mängder väldigt snabbt, vilket öppnat upp nya möjligheter för riktigt stora produkter. Möbelföretaget Sculptur har investerat i 3D-skrivare för utskrift av möbler i återvunnet material. Sammantaget har vi flera väldigt konkreta resultat, vilket känns riktigt bra. I ett nästa steg ska vi utveckla testbädden till att även omfatta materialutveckling, mer programvara och ett naturligt flöde av produkter som företagen är intresserade av att testa.

Vi har också breddat oss mot områden som vi inte i vår vildaste fantasi skulle arbeta med. Utskrift i betong som nämns ovan är ett sådant som väckt ett stort intresse, framförallt möjligheten att använda robotar vid framtagningen. Även om vi själva inte skriver ut i betong så har projektet varit väldigt relevant vid utvecklingen av tekniken. Vi har även haft stor inverkan på andra projekt, som exempelvis WouldWood inom Utmaningsdriven Innovation Steg 2. Deras projekt går ut på 3D-utskrifter av träkompositer i stor skala vilket gjorde vår testbädd klockren att använda för testning av produkter.

Genom andra projekt har vi fått kontakt med aktörer som vi tidigare inte haft kontakt med, exempelvis Scania, White Arkitekter och Veidekke. Innan jul 3D-printade vi fullskaliga modeller av delar av ett hus som Arkitektstudenter på Chalmers designat inom en av deras masterskurser – fantastiskt ”vansinniga” idéer kring ett segment av ett hus i träfiberkomposit, en vision som kunde förverkligas tack vare 3D-utskrift!

Projektledare:
Emil Johansson
RISE IVF AB
[email protected]

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Läs mer om projektet här
Du hittar tidigare presentationer här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.