Du läser
Testbäddarna ska bli naturliga teknikutvecklingspartners

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Testbäddarna ska bli naturliga teknikutvecklingspartners

  • De testbäddsprojekt som finansieras inom Produktion2030 är i slutfasen. Nu pågår arbetet med att synliggöra testbäddarna och visa Sveriges tillverkningsindustri att den här möjligheten finns.

Produktion2030 finansierar 12 testbäddsprojekt runt om i Sverige. Projekten ingår i arenan Testbädd Smart Produktion. Martin Friis, ansvarig för Testbädd Smart Produktion, berättar:

– Syftet med testbäddar är att accelerera både skapandet och överföringen av kunskap från akademin till industrin och industrin till akademin. Industrin lär sig en ny teknologi och får möjlighet att testa denna. Akademi och institut lär sig om nya applikationer och möjligheterna med teknologin.

Vårt fokus just nu är att synliggöra testbäddarna och visa för Sveriges tillverkningsindustri att den här möjligheten finns, fortsätter Martin.

I höstas deltog man t.ex. på mässan Elmia Subcontractor (Leverantörsdagarna) och presenterade möjligheterna med testbäddar och några av testbäddsprojektens specialiteter. I vår besöks även Elmia Produktionsmässorna, där kommer tre av testbäddsprojekten att förpackas som teknikworkshoppar för att sprida kunskapen till små och medelstora företag.

Ett annat sätt att synliggöra testbäddarnas möjligheter är de 3D-modeller och filmer som finns tillgängliga på Produktion2030s webb.

Syftet med alla aktiviteter är att skapa transparens så att testbäddarna kan bli naturliga teknikutvecklings- och testningspartners för industrin, säger Martin. Vi vill också bidra till att kompetensnätverken och de fysiska testcenter som skapats i testbäddsprojekten upprätthålls.

– Vår vision är att Testbädd Smart Produktion ska möjliggöra för industrin, akademin och instituten att dela resurser. I testbäddarna ska man kunna testa sådant som man inte har möjlighet till i sin lokala miljö med målet att idéer och kunskap snabbare ska kunna omsättas till innovationer, avslutar Martin.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2022 Produktion2030. All Rights Reserved.