Testbäddar för smart produktion

I en industriell Testbädd har man möjlighet att pröva en ny teknik, ett nytt material eller en process. Testbäddar skall vara specialiserade och kontrollerade miljöer där man kan upprepa experiment och minska riskerna med ny teknik innan man använder den i sin produktion eller produkt. Testbäddar bör vara öppna miljöer där företag och forskare kan samarbeta och hitta nya möjligheter.

Kontakt för närmare samarbete:

Produktion2030 har under 2017 öppnat upp 12 nationella testbäddsmiljöer runt om i Sverige. Vår vision är att de nationella testbäddarna skapar möjlighet för industrin, akademin och instituten att dela resurser. Vi hoppas att man kan testa sådant som man inte har möjlighet till i sin lokala miljö. Testbäddarna har beskrivit sina specialiteter, välkommen att kontakta dem för närmare samarbete.

Testbäddar

I en industriell Testbädd har man möjlighet att pröva en ny teknik, ett nytt material eller en process. Testbäddar skall vara specialiserade och kontrollerade miljöer där man kan upprepa experiment och minska riskerna med ny teknik innan man använder den i sin produktion eller produkt. Testbäddar bör vara öppna miljöer där företag och forskare kan samarbeta och hitta nya möjligheter.

Kontakt för närmare samarbete:

Produktion2030 har under 2017 öppnat upp 12 nationella testbäddsmiljöer runt om i Sverige. Vår vision är att de nationella testbäddarna skapar möjlighet för industrin, akademin och instituten att dela resurser. Vi hoppas att man kan testa sådant som man inte har möjlighet till i sin lokala miljö. Testbäddarna har beskrivit sina specialiteter, välkommen att kontakta dem för närmare samarbete.

Search
Search
Resize the map
12 Result(s)
Default
  • Title A to Z
Refine Search
Sökord
Styrkeområde
Loading

UNIFICATION – Virtual Commissioning of Vehicle Maintenance Operations   Svensk fordonsindustri behöver anpassa sig till förändringar i produktflora och volym likväl som ökande kundkrav, för att vara fortsatt internationellt konkurrenskraftig. Detta leder till en komplex situation vad gäller produktion och eftermarknad, där den ökande komplexiteten som variabilitet och konfigurerbar…
Category:
Address:

PADME – Process Automation for Discrete Manufacturing Excellence   Flera tecken tyder på en förskjutning av den globala industrin från Hög Volym Låg Mix tillverkning mot mer kundanpassad Låg Volym Hög Mix (LVHM) tillverkning närmare kunder och kvalificerad arbetskraft. LVHM tillverkning kräver dock ökad flexibilitet. En tillverkningsprocess flexibilitet och prestation påverkas nega…
Category:
Address:

VIST – Vision Inspection Swedish Testbed   Projektet kommer att skapa förutsättningar för industrin att utveckla kundorienterade lösningar baserade på kunskap och utrustning av senaste tekniken för interferometri på stora ytor och 3D-kartläggning, men även för ytkontroll av geometri, färg, yttopografi, ytfinish och temperatur. Genom att koppla de befintliga nätverken tillsammans med testcenter på Linköpings Universitet, Mid University och Swerea till en gemensam testbädd, kommer pr…
Category:
Address:

Digilog – Digital and physical testbed for logistic operations in productions   DigiLog bygger på tre existerande testbäddar som kommer att kopplas samman via en digital modell och simulera en typisk modern logistikmiljö. Testbäddsprojektet möjliggör test och experiment med olika konfigurationer av komponenter (olika transportfordon exempelvis truck till AGV, nivå av manuell vs automatisk hantering), förbinder dessa med hjälp av IoT och tillåter undersökningsformer av HMI och HRI-i…
Category:
Address:

DigIN – Digital infrastructure for smart manufacturing   Detta projekt kommer att utveckla och demonstrera en digital infrastruktur för smart tillverkning, som integrerar utvecklings- och produktionsinformation till en digital tvilling av produktionssystemet. Denna dubbla modell speglar både planerat och verkligt produktionssystem och stödjer beslut för monteringsplanering, baserat…
Category:
Address:

DiLAM – Digitalized Large Scale Additive Manufacturing   DiLAM kommer stärka konkurrenskraften hos svensk tillverkningsindustri genom att öka produktionsflexibiliteten och minska tiden till marknadsintroduktion. Detta möjliggörs genom att förena de digitala och fysiska värdekedjorna för additiv tillverkning i industriell produktion och produktutveckling av stora komponenter. Additi…
Category:
Address:

Demonstrating and testing smart digitalisation for sustainable human-centered automation in production   CSILabmiljön kommer genom tre demonstratorer utvärdera och testa digitala lösningar för att dela information, presentera instruktioner och öka den individuella resursplaneringen. Dessa implementeringar kommer att möjliggöra en mer effektiv och flexibel informations- och p…
Category:
Address:

HJT – Hybrid Joining Testbed for Smart Production   Hybridfogning, kombination av limning och mekanisk fogning, är mycket efterfrågad där flera material ska användas och sättas samman. Effektiv produktion för framtiden kräver ett övergripande perspektiv och en hög grad av flexibilitet och automatisering. Fogning behandlas idag mer eller mindre som separata processer med separata discipliner för limning, montering och mekanisk fogning eller svetsning. Hybrid Joning Testbädd för Smar…
Category:
Address:

DiSAM – Digitalization of Supply Chain in Swedish Additive Manufacturing   DiSAM kommer att stärka konkurrenskraften hos svensk tillverkningsindustri genom att både öka produktionsflexibiliteten och reducera tiden till marknadsintroduktion. Detta realiseras genom att förena den digitala och fysiska värdekedjan inom additiv tillverkning (AM) för industriell produktion och produktutveckling av komponenter av såväl metaller som plaster med användning av de vanligaste AM-teknikerna. Pr…
Category:
Address:

SUMMIT – SUSTAINABILITY, Smart Maintenance and factory design testbed   SUMMIT bjuder in svensk industri att använda Virtual Development Laboratory (VDL) på Chalmers för att utveckla, visa och samarbeta kring digitaliseringens möjligheter för ökad konkurrenskraft inom området produktionsutveckling. Projektets fokus ligger på hållbarhet (användandet av verktyg för resurseffektivitet och cirkularitet), smart maintenance (användandet av maskininlärningsalgoritmer för analys av produkt…
Category:
Address:

POSTECH  – Positioning technology for the heavy manufacturing industry sector   Syftet med detta projekt är att radikalt förbättra arbetsmiljön samt öka personsäkerheten inom process- och stålindustrin genom att utnyttja senaste teknologin för låg och ultraprecis positionering och beslutsstöd. Systemet är i kommersiellt bruk i gruvor, och swerea MEFOS preindustriella testbäddar är väl lämpade för att anpassa utrustningen för förhållanden som råder inom tung tillverkningsindustri me…
Category:
Address:

Digi-load   Robotlyftet fokuserar på stärkt konkurrenskraft inom svensk ytbehandlingsindustri genom automatisering och digitalisering. I Sverige finns 400 ytbehandlande företag, legoytbehandlare och in-house, med en stor andel SME:er. Branschen är konkurrensutsatt från låglöneländer och många har varit tvungna att flytta produktion utomlands. Genom att öka automations- och digitaliseringsgraden inom branschen på de mest personalkrävande momenten, hängning och avplock av produkter (…
Category:
Address:

När du klickar på prenumerera godkänner du att Produktion2030 sparar din e-postadress i enlighet med GDPR.

Prenumerera på Produktion2030s nyhetsbrev!

X