Du läser
Teknikworkshop på distans: ”Kollaborativa robotar och automationsstrategier”

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Teknikworkshop på distans: ”Kollaborativa robotar och automationsstrategier”

  • Den 27 augusti fick ett 20-tal deltagare lära sig mer om kollaborativa robotar och automationsstrategier när det var dags för digital Teknikworkshop på temat.

Teknikworkshoppen arrangerades av IDC i Skövde tillsammans med RISE och Produktion2030. Tanja Lundberg, IDC i Skövde, och dagens moderator Roger Lundin, RISE och den som koordinerar Teknikworkshopparna, inledde dagen och hälsade alla välkomna.

Workshoppen leddes sedan av Åsa Fasth Berglund, biträdande professor på Chalmers. Först gav Åsa en bakgrund och visade på trender kring automation och kollaborativa robotar.

– Vi håller på att revidera ISO standarden och begreppet kollaborativa robotar kommer att ersättas med kollaborativa applikationer, fortsätter Åsa.

Där kan kollaborativa robotar komma till användning. En kollaborativ robot är designad för direkt interaktion med människan inom ett definierat arbetsområde. Klassiska industrirobotar hålls åtskilda från operatören medan en kollaborativ applikation innebär att roboten och operatören arbetar på samma stycke, samtidigt eller vid olika tillfällen. Åsa framhöll att vi just bör prata om kollaborativa applikationer, eftersom det är uppgiften som är det centrala.

Den första kollaborativa applikationen testades 1999 hos General Motors och var ”en tredje hand” som hjälpte operatören att passa in tunga delar i biltillverkningen. Ett exempel på förbättrad ergonomi och kvalitetssäkring, två viktiga anledningar till att använda kollaborativa applikationer.

– Från tidigare Teknikworkshoppar ser vi att främsta skälen till att man vill använda kollaborativa applikationer är bättre ergonomi, kvalitetssäkring och resursflexibilitet – man vill kunna flytta runt både robotar och operatörer.

Deltagarna fick sedan workshoppa kring potentialen för det egna företaget och delade generöst med sig av erfarenheter, utmaningar och möjligheter.

Deltagarna var mycket positiva till Teknikworkshop på distans och tyckte att dagen gav nya kunskaper om kollaborativa applikationer. Den pedagogisk presentationen, givande workshopmoment och att företagen generöst delade med sig av sina erfarenheter uppskattades särskilt.

Det här är en Teknikworkshop: Kunskap — Teknik — Möten
Genom våra Teknikworkshoppar sprids ny kunskap och teknik från våra forskningsprojekt till industrins små och medelstora företag. Här möts företag och forskare och kan utbyta idéer och erfarenheter. Konceptet är utvecklat och utprovat inom Produktion2030:s instrument Små och medelstora företag och har utvärderats med mycket positivt resultat. Sedan en tid är samtliga Teknikworkshoppar digitala med hänsyn till rådande pandemi.

Läs mer om våra Teknikworkshoppar här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2022 Produktion2030. All Rights Reserved.