Du läser
Teknikworkshop i Lund – Bra kunskapsspridning mellan företag

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Teknikworkshop i Lund – Bra kunskapsspridning mellan företag

  • Baserat på resultaten från Produktion2030s forskningsprojekt SuRE BPMS (Sustainable and Resource Efficient Business Performance Management Systems) genomfördes den 8 november en teknikworkshop hos IUC Syd i Lund.

Den leddes av Carina Andersson från Lunds universitet och lockade nio företagsrepresentanter från sex små och medelstora företag (SMF) – med föreläsare och arrangörer totalt 14 personer.

För att följa upp och förbättra produktion samt att implementera produktionsstrategier änvänds olika mätsystem, där ett ökat fokus på hållbarhet gjort att nya nyckeltal införts för att säkerställa att målen uppnås. Teknikworkshoppen handlade om hur företag kan förbättra sin mätetalshantering både kopplat till sin strategi (Lean) och krav på hållbarhet.

Överlag fann deltagarna Carins presentation väldigt bra med ett intressant upplägg. Det var verklighetsnära och gav en bra bredd av ämnesområdet med olika infallsvinklar och frågeställningar. Det gav flera av deltagarna nya idéer och uppslag kring vad de skulle kunna börja jobba med för att ytterligare förbättra sina verksamheter. Uppskattat var även kunskapsspridningen mellan företagen.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.