Du läser
Så ska Sverige bli bäst i den nya industrin

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Så ska Sverige bli bäst i den nya industrin

  • Långsiktig forskning, kompetensutveckling och nya affärsmodeller med inriktning på digitalisering. Så ska Sverige bli internationellt ledande i Industri 4.0.

För att Sverige ska bli ledande i Industri 4.0 vill Cecilia Warrol, programchef för Produktion 2030, se en mer långsiktig forskningspolitik och en stark industripolitik.

Det svenska samhället står och faller med industrin. Vi är helt beroende av branschen. Det bidrar till välfärden samt ökar forskning och kunskap, fortsätter hon.

Produktion 2030 är ett så kallat strategiskt innovationsprogram, som finansieras av Vinnova och drivs av bransch- och arbetsgivarorganisation Teknikföretagen. Produktion 2030 fokuserar på fyra områden: driva innovationsprojekt där företag och forskare samarbetar, stötta de mindre företagens kunskaps- och teknikutveckling, vidareutbilda ingenjörer samt öka internationaliseringen av industriforskning och bidra till ökat internationellt samarbete.

Cecilia Warrol beskriver industrin som ett ekosystem, där gamla bolag och nya start-up-företag inom till exempel IT och AI behöver och förstärker varandra för att överleva.

– Det är ett system vi ska vara rädda om. De nya företagen har en enorm potential att utveckla innovationskraften hos de redan etablerade. Samtidigt är de gamla bolagen viktiga kunder för de nya företagen, säger hon och fortsätter:

– När vi har frågat svenska teknikföretag vad de behöver mer av för att investera i Sverige, svarar nio av tio att de vill se fler utbildade människor och bra teknisk innovation.

Därför behövs ett tydligt ställningstagande för långsiktig forskning och industriell utveckling från politiker, anser Cecilia Warrol. Just nu tycker hon att stödet för industrin är splittrat. Hon önskar en mer sammanhållen industripolitik.

Regeringens förslag för industrisatsningar, som de presenterade i budgeten den 14 september, ser Cecilia Warrol som enskilda satsningar på elfordon och elflyg och fortsatt satsning på fordonsforskning.

Det är självklart bra och viktigt, men det saknas en långsiktig satsning på näringslivet, med industrin i fokus.

Cecilia Warrol anser dock att stora svenska teknikföretagen har en stark internationell position.

– Ett exempel är SKF, som är bland de bästa i världen på sitt område och kommer finnas kvar i evigheter. De är materialkunniga, högautomatiserade och har ett innovativt förhållningssätt.

En bransch som hon tror står inför stora utmaningar är däremot bilindustrin. Många bilföretag gör en omställning till bland annat elbilar, och Warrol tror att resultaten går att se först om några år.

– Det är troligt att många bilföretag kommer att försvinna, vilket också kommer att påverka samhället i stort. Göteborg, till exempel, står och faller med Volvo.

Hur företag kan öka vinster och hållbarhet genom digitalisering och nya affärsmodeller, handlar forskningsprojektet DigIn vid Luleå Tekniska Universitet om. Det leds av Vinit Parida och David Sjödin.

I DigIn-projektet samarbetar 60 stora företag med verksamhet i Sverige, såsom Microsoft, Scania och Volvo Cars, om hur de kan digitalisera sin verksamhet för att skapa nya affärsmodeller och bli globalt ledande i att tillhandahålla digitala lösningar.

Tre utmaningar sticker ut för om den svenska industrin ska lyckas bli internationellt ledande genom digitalisering, anser Parida och Sjödin.

– För det första är det svårt att skala upp digitala tjänster. Orsaken är att tjänsterna ofta är riktade till en specifik kund. Därför skapas många problem för svenska företag när de vill expandera till den globala marknaden, eftersom olika länder har olika strategier, säger Vinit Parida.

– Den andra utmaningen är de anställdas kunskap och kompetens. Företagen måste utbilda sin personal och de måste aktivt börja använda de nya digitala teknologierna i sitt arbete, säger David Sjödin.

Den tredje utmaningen är central i DigIns forskning.

Det är att få olika aktörer att arbeta tillsammans, fortsätter Vinit Parida.

Han förklarar att det inte finns många fördelar med att göra endast en produkt smart och optimerad, eftersom hela produktionskedjan är viktig för en kund. Det krävs många olika produkter som är optimerade och sammankopplade. Oftast gör inte ett företag alla produkter som behövs. Därför måste företag arbeta utifrån synsättet att industrin är som ett ekosystem, anser de båda.

– Men det är väldigt svårt just nu, eftersom varje aktör har en självständig strategi, och många oroar sig för att förlora affärsmöjligheter till sina konkurrenter om de skulle börja samarbeta, säger Vinit Parida.

David Sjödin instämmer. Både Vinit Parida och David Sjödin hoppas på att svenska företag ser vikten med digitalisering och samarbete.

– Vi skulle vilja se att svenska företag blir mer modiga, experimenterande och vågar ta nästa stora kliv. Och att de inte är rädda för vad de kan förlora, utan snarare fokuserar på vad de kan vinna, säger Parida och fortsätter:

– Den internationella konkurrensen ökar och om inte svenska företag vågar ta klivet att försöka arbeta med nya affärsplaner och verkligen tänja på gränserna med digitalisering, AI och liknande, så tror jag att de kommer att bli frånåkta.

Läs artikeln på SVD

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.