Projekt: Kostnadsdriven Grön Kaizen

Den övergripande visionen för projektet är att kraftigt minska miljöslöseriet från läkemedelsproduktionen i Sverige och på sikt globalt.

Målet som avses uppfylla inom ramen för detta idéprojekt är att ta ett Leanverktyg för operativt miljöförbättringsarbete som utvecklats av och för verkstadsindustrin, anpassa det för läkemedelsindustrin med dess specifika förutsättningar, och testa det i en pilot på Astra Zeneca i Södertälje.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar: