MakeITrail projekt – Det förväntade resultatet är minskat slöseri tack vare god kommunikation


Projektet Digital innovation for railway production value chains (makeITrail) är ett av 12 projekt som beviljats finansiering efter Produktion2030s tolfte utlysning.

– makeITrail stärker relationen mellan leverantör, producent och konsument. Projektet kopplar lokala leverantörer till en internationell leveranskedja genom ny teknik inom planering, kommunikation och transport, säger projektledare Jawad Elomari, RISE.

Projektet handlar om att utveckla nya metoder och tekniker för att ytterligare integrera värdekedjan för järnvägstillverkningssektorn i Sverige. Då behöver relationen mellan leverantör-producent-konsument stärkas och de lokala leverantörerna kopplas till en bredare internationell värdekedja.

– Det förväntade resultatet är en minskning av slöseriet som uppstår vid dålig kommunikation. FN-mål som adresseras finns inom industri, innovation och infrastruktur samt ansvarsfull produktion och konsumtion, berättar Jawad.

Projektledare:

Jawad Elomari
RISE
jawad.elomari@ri.se

 

12 projekt har beviljats finansiering efter Produktion2030s tolfte utlysning. Produktion2030 finansierar dessa förprojekt som utvecklar en idé och en aktörskonstellation. Projekten ska bidra till att stärka konkurrenskraften hos tillverkningsindustrin i Sverige genom att effektivisera industrins värdekedjor. Framförallt genom att använda digital teknik.

Taggar: