Du läser
MakeITrail projekt – Det förväntade resultatet är minskat slöseri tack vare god kommunikation

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

MakeITrail projekt – Det förväntade resultatet är minskat slöseri tack vare god kommunikation

  • Projektet Digital innovation for railway production value chains (makeITrail) är ett av 12 projekt som beviljats finansiering efter Produktion2030s tolfte utlysning.

– makeITrail stärker relationen mellan leverantör, producent och konsument. Projektet kopplar lokala leverantörer till en internationell leveranskedja genom ny teknik inom planering, kommunikation och transport, säger projektledare Jawad Elomari, RISE.

Projektet handlar om att utveckla nya metoder och tekniker för att ytterligare integrera värdekedjan för järnvägstillverkningssektorn i Sverige. Då behöver relationen mellan leverantör-producent-konsument stärkas och de lokala leverantörerna kopplas till en bredare internationell värdekedja.

– Det förväntade resultatet är en minskning av slöseriet som uppstår vid dålig kommunikation. FN-mål som adresseras finns inom industri, innovation och infrastruktur samt ansvarsfull produktion och konsumtion, berättar Jawad.

Projektledare:
Jawad Elomari
RISE
[email protected]

→ Läs mer om projektet här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.