Ingenjörer rustade för framtiden

Robotic Arm Picking Up a Metal

Kompetensutveckling är en av de strategiskt viktigaste frågorna för att industrin ska klara av omställningen till Industri 4.0. Ingenjör 4.0 ger ingenjörer i svenska företag ökad förståelse och kunskap kring den senaste teknikutvecklingen.

Läs korta intervjuer professor Bengt-Göran Rosén som är projektledare för Ingenjör 4.0 och Mats Eriksson, Volvo group Trucks operations Powertrain som precis genomfört första modulerna.

Jag har fått en mycket bredare insikt i ”Industri 4.0” och jag kommer säkert att få nytta av det jag lärt mig under mitt arbetsliv”