Du läser
En betydande hävstång för FoI inom svensk produktion

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

En betydande hävstång för FoI inom svensk produktion

  • Nu släpps rapporten efter den omfattande 6-årsutvärderingen av Produktion2030. I rapporten anser de intervjuade sakexperterna att Produktion2030 är ett välorganiserat och robust program som öppnat en ny dimension inom svensk produktion vad gäller samverkan inom forskning och innovation. Det framkommer även att programmet kommer vara viktigt i den pågående teknikomvandlingen.

De första fem strategiska innovationsprogrammen har nu genomgått en stor utvärdering sex år efter starten.

– Utvärderingen visar att programmen bidragit till ökade kunskaper, nya samarbeten och till att företag satsar på forsknings- och innovationsverksamhet i Sverige. Denna typ av aktörsdrivna nationella satsningar blir allt viktigare i takt med de snabba samhällsförändringar som pågår i Sverige och globalt, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova i ett pressmeddelande.

– Utvärderingen visar att programmen bidragit till ökade kunskaper, nya samarbeten och till att företag satsar på forsknings- och innovationsverksamhet i Sverige. Denna typ av aktörsdrivna nationella satsningar blir allt viktigare i takt med de snabba samhällsförändringar som pågår i Sverige och globalt, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova i ett pressmeddelande.

Den tolkning som Produktion2030 gjort av instrumentet Strategiska innovationsprogram för att realisera sina mål, sin agenda och sin effektlogik är imponerande. Verkställandet är mycket ändamålsenligt och gör programmet till en betydande hävstång för FoI inom svensk produktion.

Programmets organisation och design bidrar till att ny kunskap sprids snabbare i svensk tillverkningsindustri; ny kunskap från forsknings- och innovationsprojekten når SMF genom t.ex. Teknikworkshoppar eller bidrar till innehåll i de olika utbildningssatsningarna såsom Civilingenjör 4.0 och Produktions2030s nationella forskarskola. Satsningen Civilingenjör 4.0 lyfts som särskilt eftertraktad och skulle knappast kunnat genomföras utan Produktio2030s existens.

Utvärderingen, som genomförts av Faugert & Co Utvärdering i samarbete med Technopolis Ltd och Sweco Society, kommer att användas som underlag för myndigheternas beslut om fortsatt finansiering av programmen.

Vid frågor, kontakta:

Cecilia Warrol

[email protected]

Charlotte Brogren

[email protected]

Johan Stahre

[email protected]

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.