Du läser
Stora likheter i tillverkningsindustrin – Produktion2030s forskarskola har besökt Japan

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Stora likheter i tillverkningsindustrin – Produktion2030s forskarskola har besökt Japan

  • Inom Produktion2030s forskarskola ges kursen Internationell produktion som syftar till att undersöka skillnaden mellan tillverkande företag på olika platser. I mars reste kursdeltagarna till Japan.

– Vi förväntade oss att allt skulle vara automatiserat med robotar överallt, berättar Maria Siiskonen, doktorand vid Chalmers och deltagare i forskarskolan. Och det stämde för de stora biltillverkarna, men vi stötte på mycket mer manuellt än vad vi hade trott.


Passive Safety Technology

Maria berättar vidare att likheterna mellan tillverkningsindustrin i Japan och Sverige var större än förväntat. Men några uppenbara skillnader och möjligheter att lära av varandra noterade hon och hennes kurskamrater. En av dem rörde kvalitetskontroll.

– I Japan kontrolleras kvaliteten i princip efter varje enhetsoperation medan vi i Sverige bygger hela produkten och kontrollerar kvaliteten efter det, säger Maria.

Även synen på tillverkningsindustrin skiljer sig åt, här skulle Sverige kunna lära av Japan.

– I Sverige ses tillverkningsindustrin ofta som ”smutsig”, både vad gäller t.ex. miljö och att arbeta i industrin associeras som ett ”smutsigt arbete”. Det gör den inte i Japan, där är den mycket mer accepterad.

Maria berättar att hållbar utveckling det pratas mycket om inom industrin i Sverige i princip inte nämns i Japan eftersom det är en hygienfaktor för företagen. Industrin i Japan arbetar även aktivt för att locka unga, till exempel genom att bjuda in lågstadieelever som får lära sig mer om industrin och därigenom förhoppningsvis bli mer intresserade av teknik.


Robotarm i Japan

Däremot har Japan en del att lära av Sverige när det kommer till jämställdhet och samverkan.

– Vi besökte ett företag som hade 10% kvinnliga ingenjörer och var jättestolta över det. I Sverige är den siffran inte särskilt imponerande. Där kan Japan lära av oss och låta kvinnor ta initiativ och synas som ingenjörer och chefer, säger Maria.

– En annan sak är att Sverige är bra på att koppla universitetens forskning till industrins utmaningar. I Japan är universiteten och industrin mer separerad och på universiteten forskas det på en hög teoretisk nivå och frågan är hur applicerbart det blir, avslutar Maria.

Resultaten från resan kommer att publiceras i en offentlig rapport som andra inom tillverkningsindustrin kan ta del av.


Maria Siiskonen, doktorand vid Chalmers och deltagare i forskarskolan

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.