Du läser
Projekt: e-FACTORY – Efficient Automation for Customized products in Swedish Industry

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Projekt: e-FACTORY – Efficient Automation for Customized products in Swedish Industry

  • Skräddarsydda och individualiserade produkter blir allt vanligare inom svensk industri. För att vara konkurrenskraftig måste processen för kundanpassade produkter rationaliseras och automatiseras.

Projektet e-FACTORY ska utveckla ett ramverk för att integrera försäljning, produkt- och produktionsutveckling för skräddarsydda produkter. Hypotesen är att korta ledtiderna för sådana produkter med 50 procent. Tanken är att använda teknik inom framför allt Machine Learning, en form av artificiell intelligens, för att möjliggöra bättre koppling mellan de digitala verktyg som används.

Målsättningen är att i slutänden förbättra konkurrenskraften för svensk industri genom att medarbetarna ska kunna ta så många och korrekta beslut så tidigt som möjligt.

→ Läs mer om projektet här

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

→ Du hittar tidigare presentationer här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.