Du läser
Projekt: Digi-load

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Projekt: Digi-load

  • Robotlyftet fokuserar på stärkt konkurrenskraft inom svensk ytbehandlingsindustri genom automatisering och digitalisering.

I projektet ska befintliga test siter, fysiska och virtuella, använda befintlig teknik (traditionella- och kollaborativa robotar kombinerat med sensorik och visionsystem) med fokus på att demonstrera dagens och morgondagens möjligheter inom automation och digitalisering inom områdena hängning och avplockning. Momenten kräver stor flexibilitet då ett företag kan ha upp till 2000 olika produkter att hantera.

Testbädden är lokaliserad på följande platser:

– Robotdalen Mälardalens högskola och ABB:s testcenter för automation, fokus inom projektet är traditionella robotar kombinerat med vision- och sensorteknik
– Paint Center (RISE IVF) kollaborativa robotar för hängning/nedplock, små och ett stort antal komponenter
– IPS – Virtuell testbädd med fokus på simulering, optimering och virtuell tvilling.

Projektledare
Charlotte Ireholm
RISE IVF
[email protected]

→ Läs mer om projektet här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.