Styrkeområde: Flexibel produktion

Digi-load

Projektledare:


Charlotte Ireholm
RISE IVF
charlotte.ireholm@ri.se

Information:

I Digi-load ska befintliga testbäddar, fysiska och virtuella, använda befintlig teknik inklusive traditionella och kollaborativa robotar kombinerat med sensorik och visionsystem för att demonstrera dagens och morgondagens möjligheter inom automation och digitalisering. I Sverige finns 400 ytbehandlande företag, legoytbehandlare och in-house, med en stor andel små och medelstora företag. Branschen är konkurrensutsatt från låglöneländer och många har flyttat produktion utomlands. Genom att öka automations- och digitaliseringsgraden inom branschen på de mest personalkrävande momenten – hängning och avplock av produkter som tar upp till 60 procent av produktionspersonalen – kan konkurrenskraften höjas. Momenten kräver stor flexibilitet då ett företag kan ha upp till 2000 olika produkter att hantera.

 

Samverkande partners: