Styrkeområde: Flexibel produktion

Digi-load

Projektledare:


Charlotte Ireholm
RISE IVF
[email protected]

Information:

Robotlyftet fokuserar på stärkt konkurrenskraft inom svensk ytbehandlingsindustri genom automatisering och digitalisering. I Sverige finns 400 ytbehandlande företag, legoytbehandlare och in-house, med en stor andel SME:er. Branschen är konkurrensutsatt från låglöneländer och många har varit tvungna att flytta produktion utomlands. Genom att öka automations- och digitaliseringsgraden inom branschen på de mest personalkrävande momenten, hängning och avplock av produkter (upp till 60 % av produktionspersonalen) kan konkurrenskraften höjas. I projektet ska befintliga test siter, fysiska och virtuella, använda befintlig teknik (traditionella- och kollaborativa robotar kombinerat med sensorik och visionsystem) med fokus på att demonstrera dagens och morgondagens möjligheter inom automation och digitalisering inom områdena hängning och avplockning. Momenten kräver stor flexibilitet då ett företag kan ha upp till 2000 olika produkter att hantera.

.

Testbädden är lokaliserad på följande platser: 1) Robotdalen Mälardalens högskola och ABB:s testcenter för automation, fokus inom projektet är traditionella robotar kombinerat med vision- och sensorteknik 2) Paint Center (RISE IVF) kollaborativa robotar för hängning/nedplock, små och ett stort antal komponenter 3) IPS – Virtuell testbädd med fokus på simulering, optimering och virtuell tvilling. Projektupplägg: WP1 Produktionsförutsättningar WP2 Anpassning och vidareutveckling av testbäddar WP3 Industriella fallstudier och demonstrationer WP4 Affärsupplägg och spridning WP5 Projektledning I konsortiet ingår automatiseringsföretag, krok- och konveyertillverkare, robotleverantörer, lego- och in-house lackerare samt forskningsaktörer..

När du klickar på prenumerera godkänner du att Produktion2030 sparar din e-postadress i enlighet med GDPR.

Prenumerera på Produktion2030s nyhetsbrev!

X