Du läser
Programkontorets logg: Vi kan otroligt mycket i Sverige, glöm inte det!

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Programkontorets logg: Vi kan otroligt mycket i Sverige, glöm inte det!

Vi sitter och skriver för fullt på Produktion2030s ansökan för de kommande 3-6 åren, det vill säga etapp 3 och 4, en ansökan som ska vara inne till Vinnova den sista mars. Sedan får vi avvakta till maj för att se om vi får grönt ljus. Vi är dock förhoppningsfulla inför detta, speciellt med tanke på den fina utvärdering vi fått för programmet så här långt.

Produktion2030 särskiljer sig, eller sticker ut, jämfört med de övriga strategiska innovationsprogrammen på flera sätt. Bland annat har vi arbetet inom instrument SMF där vi når små och medelstora företag över hela landet. Vi har också en lika ambitiös som omfattande utbildningsverksamhet, vi har 230 forskarstudenter och en nysatsning på Civilingenjör 4.0.

Dessutom har Produktion2030 ett stort internationellt analyssamarbete med motsvarande program både inom och utom Europa, vilket inte återfinns i samma omfattning inom andra strategiska innovationsprogram. Det har sin förklaring i etableringen av Industri 4.0 där alla länder har någon form av satsning inom området, vilket inte alltid gäller våra systerprograms ämnesområden.

På Teknikföretagen har vi just nu fokus på att få till bra inspel till forskningspropositionen hösten 2020, inspel som ska vara klara under våren. Vi har önskemål om budget för industrinära forskning, där vi gärna ser fler och större satsningar. Utvecklingen där staten skär ner på anslagen till bland andra Vinnova och Tillväxtverket gillar vi inte; tvärtom, vi vill se fortsatta satsningar och höjda insatser med tydlig industrirelevans. Nu i april ska också ta upp dessa och närbesläktade frågor i en dialog med utbildningsutskottet.

Veckan som var innebar ett flertal besök hos olika testbäddsprojekt: Scania i Södertälje, ABB i Västerås och RISE i Mölndal. Stort tack till Gunilla Sivert, Katarina Myrehed och Emil Johansson för fantastiskt bra och spännande besök! Om du är nyfiken på våra testbäddar så titta gärna närmare på dem här, under testbäddslänkarna finns det både 3D-modeller och filmer!

I dessa virustider är vi många som avråds från att resa utomlands, men varför ska vi gå över ån efter vatten? Vi har så mycket intressant att titta på i landet, något vi återigen påmindes om under besöken hos de olika testbäddsprojekten. Visst är det viktigt att vi fortsätter att utvecklas med nya satsningar och projekt, men vi kan också behöva stanna upp och titta på vad vi har åstadkommit. Vi kan otroligt mycket i Sverige, glöm inte det!

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.