Du läser
Produktion2030 ökar innovationsförmågan inom produktionsområdet

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Produktion2030 ökar innovationsförmågan inom produktionsområdet

Nioårsutvärderingen av Produktion2030 visar starka resultat och mervärden. Programmet har bidragit till att skapa systemförändringar i samhället och kraftigt ökat innovationsförmågan inom produktionsområdet. En av effekterna av Produktion2030 är en rejäl ökning av den industri-relevanta forskningen i akademin och vid instituten. Det har även skett en stor mobilisering till produktionsområdet och över 500 företag har deltagit i programmet.

Utvärderarna SWECO har som övergripande slutsats att Produktion2030 fungerat mycket bra och är väl positionerat att stärka svensk industri och samhälle. Man slår fast att Produktion2030 kraftfullt tagit rollen som plattform och mötesplats för strategisk dialog kring forsknings- och innovations¬frågor i tillverkningsindustrin. Programmet har även blivit Sveriges röst i Europa inom hållbar, konkurrenskraftig och digitaliserad tillverkningsindustri.

Programmet är en väl etablerad plattform för hantering av tillverkningsindustrins viktigaste framtidsfrågor, och har en stark internationell närvaro. (ur nioårsutvärderingen)

Enligt utvärderingen har Produktion2030 ökat deltagarnas förmåga att samarbeta över hela tillverkningssektorn. Programmet har även stärkt specialistkompetensen och förmåga att fatta goda strategiska beslut i tillverkningsindustrins innovationsfrågor.

Produktion2030 har bidragit till omfattande kunskapsöverföring mellan deltagande aktörer. (ur nioårsutvärderingen)

I Produktion2030:s Teknikworkshoppar får mindre företag rekordsnabbt tillgång till ny kunskap och teknik från forskningen, programmet har nått ut till över 600 små och medelstora företag.

Produktion2030:s fortbildningsprogram Ingenjör4.0 fortsätter växa och hittills har 700 ingenjörer uppgraderat sin kompetens inom bland annat cybersäkerhet, Artificiell Intelligens och digitala tvillingar. Ingenjör4.0 är ett samarbete med Produktionsakademien vid 13 svenska högskolor och universitet. Utvärderingens experter framhåller Ingenjör4.0 som unikt och state-of-the-art även internationellt, ett koncept som bör inspirera aktörer i många länder.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.