Du läser
Produktion2030 ny finansiär av Produktionslyftet

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Produktion2030 ny finansiär av Produktionslyftet

  • Produktion2030 och Produktionslyftet har haft ett allt tätare samarbete de senaste åren. Nu går Produktion2030 även in och stöttar Produktionslyftet ekonomiskt, initialt med ett par miljoner om året under de kommande åren.

– För oss är det helt naturligt att gå in och stötta Produktionslyftet och samtidigt dra nytta av synergierna mellan våra program, säger Produktion2030s programchef Cecilia Warrol.

Produktion2030 och Produktionslyftet har under lång tid samarbetat kring bland annat resultatspridning och satsningar mot små och medelstora företag. De finansiella medel som Produktion2030 nu tillför är främst till för Produktionslyftets arbete med kvalitetssäkring och utveckling. Målet är att samverkan ska pågå och utvecklas under hela den kvarvarande programtiden för Produktion2030 och att Produktionslyftet under hela den perioden ska delfinansieras via Produktion2030.

– Bidraget ger en viktig grund för Produktionslyftets verksamhet, inte minst för att upprätthålla den nationella och regionala struktur som gör att vi kan bygga på med mer konkreta insatser i kompletterande aktiviteter, säger Produktionslyftets programdirektör Birgitta Öjmertz.

SMF är en central kugge i svensk tillverkningsindustri, som är Produktion2030s målgrupp.

– Sveriges SMF är industrins händer, fötter och hjärnor, de utgör en väsentlig del av produktinnehållet, menar Cecilia. Ändå har de traditionellt saknat stöd för innovation och utveckling från det offentliga samtidigt som de själva ofta saknat resurser. Här sticker Produktionslyftet ut genom att ha funnits som en resurs långsiktigt över tid för SMF brett i industrin och över hela landet.

Det finns stor potential i att utveckla samverkan mellan Produktion2030 och Produktionslyftet; Produktion2030 ökar kunskapen inom viktiga områden där det finns behov av förändring, Produktionslyftet ökar förändringsförmågan och förändringsviljan hos de deltagande företagen.

– Det vi ska bidra med under de kommande åren är ännu fler lösningar på industrins utmaningar som faller inom ramen för Produktionslyftet, säger Cecilia. När nya lösningar tas fram är det otroligt viktigt att dessa kommer så många som möjligt tillgodo.

– Vi ser stora möjligheter i samverkan mellan programmen, en riktning vi arbetat mot under flera år för att tydligare visa hur innovationssystemet vad gäller produktionsförnyelse hänger ihop. Vi ser verkligen fram emot en närmare samverkan med Produktion2030, avslutar Birgitta.

Cecilia Warrol

Programchef

Birgitta Öjmertz

Produktionslyftets programdirektör

Jenny Eriksson

Svenska Westaflex VD

Anders Skoogh

Projektledare för SMASh

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.