Du läser
Produktion 2030:s konferens 2020: Återställning efter covid-19

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Produktion 2030:s konferens 2020: Återställning efter covid-19

  • Produktion2030:s tredje, och i år helt digitala, konferens fokuserade på hur vi återställer industrin och skapar hållbar produktion i Sverige efter covid-19.

En eftermiddag full av dialog, diskussion och vilja till fortsatt samverkan och samarbete. Över 250 deltagare var anmälda till konferensen som inleddes av programchef Cecilia Warrol och vice programchef Johan Stahre.

Vilka utmaningar orsakar pandemin för tillverkningsindustrin? Francisco Betti, Head of Shaping the Future of Advanced Manufacturing and Production, World Economic Forum, gav sin syn på de globala utmaningarna och berättade om initiativet The Great Reset. Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden och Klas Wåhlberg, VD Teknikföretagen fyllde på med sina perspektiv.

Från världen till Sverige och de utmaningar individen möter i pandemins spår. Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörer, Aleksandar Zuza, IF Metall och Anton Svensson, Ewes AB samtalade om konsekvenser för individen och arbetsplatsen.

I tre parallella spår diskuterades sedan hur vi kan möta utmaningarna och möjligheter från Produktion2030. Ett spår handlade om möjligheter och resurser för individen som till exempel utbildningssatsningen ingenjör 4.0. Ett annat spår fokuserade på tillgängliga resurser för företagen såsom Teknikworkshoppar och testbäddar. Det tredje spåret fortsatte med det globala perspektivet kopplat till hållbarhet och konkurrenskraft.

Dagen summerades tillsammans med Göran Marklund, vice generaldirektör på Vinnova.

Summering och skisser från konferensen 10 november här
Här kan du ta del av den inspelade konferensen

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.