Målet är att göra företagen attraktivare då de kan erbjuda flexibla arbetstider

Projektet Human Perspective, Machine-Learning ERP-system1 (Humle) är ett av 12 projekt som beviljats finansiering efter Produktion2030s tolfte utlysning.

Projektledare Henrik Florén, RISE, berättar:

– Humle-projektet ska demonstrera funktionalitet på samt förutsättningar för nästa generation affärssystem. Målet är att göra företagen attraktivare då de kan erbjuda flexibla arbetstider i självbestämmande team.

En viktig utmaning för många tillverkande små och medelstora företag är hur man kan locka kompetens och kompetent personal och ”vara en attraktiv arbetsgivare”. Antagandet för projektet är att tillgängliga ERP-system kan stötta små och medelstora företag och projektet syftar till att bidra till utvecklingen av framtida ERP-system, som kan leda till ökad ”attraktivitet och flexibilitet för människor i industrin”.

Projektet kommer att undersöka hur man kan erbjuda arbete, omdefiniera arbetsroller och utmana företag att använda avancerade systemstöd och tekniken inom och runt dessa.

– Med tanke på FNs mål möjliggör projektet full sysselsättning med anständiga arbetsvillkor. Dessutom ger det förutsättning för högre produktivitet genom diversifiering, tekniska förbättringar och innovation, säger Henrik.

Projektledare:

Henrik Florén, RISE
henrik.floren@ri.se
+46 (0) 702 110 806

 

12 projekt har beviljats finansiering efter Produktion2030s tolfte utlysning. Produktion2030 finansierar dessa förprojekt som utvecklar en idé och en aktörskonstellation. Projekten ska bidra till att stärka konkurrenskraften hos tillverkningsindustrin i Sverige genom att effektivisera industrins värdekedjor. Framförallt genom att använda digital teknik.

Taggar: