Du läser
Målet är att göra företagen attraktivare då de kan erbjuda flexibla arbetstider

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Målet är att göra företagen attraktivare då de kan erbjuda flexibla arbetstider

  • Projektet Human Perspective, Machine-Learning ERP-system1 (Humle) är ett av 12 projekt som beviljats finansiering efter Produktion2030s tolfte utlysning.

Projektledare Henrik Florén, RISE, berättar:

– Humle-projektet ska demonstrera funktionalitet på samt förutsättningar för nästa generation affärssystem. Målet är att göra företagen attraktivare då de kan erbjuda flexibla arbetstider i självbestämmande team.

En viktig utmaning för många tillverkande små och medelstora företag är hur man kan locka kompetens och kompetent personal och ”vara en attraktiv arbetsgivare”. Antagandet för projektet är att tillgängliga ERP-system kan stötta små och medelstora företag och projektet syftar till att bidra till utvecklingen av framtida ERP-system, som kan leda till ökad ”attraktivitet och flexibilitet för människor i industrin”.

Projektet kommer att undersöka hur man kan erbjuda arbete, omdefiniera arbetsroller och utmana företag att använda avancerade systemstöd och tekniken inom och runt dessa.

– Med tanke på FNs mål möjliggör projektet full sysselsättning med anständiga arbetsvillkor. Dessutom ger det förutsättning för högre produktivitet genom diversifiering, tekniska förbättringar och innovation, säger Henrik.

Projektledare:
Henrik Florén, RISE
[email protected]
+46 (0) 702 110 806

→ Läs mer om projektet här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.