Du läser
Idéutbyte och nätverk

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Idéutbyte och nätverk

  • Strax över ett tiotal deltagare, förutom arrangörer och genomförare, från fem olika företag deltog vid teknikworkshoppen i Trollhättan den 5 maj 2019.

Mats Winroth från Chalmers och Martin Kurdve från RISE IVF presenterade resultat och lärdomar från Produktion2030-projektet Sustainable and Resource Efficient Business Performance Management Systems (SuREBPMS).

Under dagen togs design av nyckeltalssystem upp, delvis med koppling till Lean, samt vad det är vi bör vara bra på. Hur sätter vi motiverande mål? Dagen innehöll även två diskussionstema; hur mäter ni idag respektive hur använder ni mätetalen?

Att höra hur andra företag mäter uppskattades av deltagarna, liksom att få diskutera hur andra gör eller har gjort. Överhuvudtaget var diskussionerna något som deltagarna engagerades av där bland annat utbyte av idéer och framtida närverk nämndes. Forskarnas kunskap inom området lyftes också, och som oftast efterfrågades även fler konkreta exempel.

Samtidigt uppskattades föreläsarnas inspel kring det dagliga styrningsarbetet och presentationsmaterialet för vidare användning ”hemmavid”. Överlag kunde deltagarna ta till sig den bild av området som beskrevs, eller som en deltagare konstaterade: ”Som alltid bra att få input från forskning.” Det bjöds på en bredare syn på hållbarhetsbegreppet där även miljömål måste få större fokus, samtidigt som vikten av att inte mäta för många saker betonades.

→ Mer information här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.