Du läser
Hur utvecklar man hållbara affärserbjudanden?

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Hur utvecklar man hållbara affärserbjudanden?

  • Den frågan stod i centrum när innovationsprogrammen Produktion2030 och RE:Source arrangerade en gemensam workshop 20 mars på Linköpings Universitet.
VISA GALLERI

Syftet var att ge företag möjlighet att dela erfarenheter med varandra och att tillsammans diskutera vilka förutsättningar som krävs – inte minst när det gäller insatser från innovationsprogrammen – för att bedriva ett målmedvetet arbete på området. Vad gör du när dina kunder efterfrågar mer miljömässigt hållbara produkter? Vad gör andra företag och vad kan du göra?

Bland deltagarna fanns utvecklings- och hållbarhetsansvariga för flera svenska företag med klara strategier och verksamheter på området, som till exempel Husqvarna, Electrolux, Essity och Folksam. De delade frikostigt med sig av sina erfarenheter och sina arbetssätt under workshoppen.

Några framgångsfaktorer som poängterades i sammanhanget var att tidigt involvera kunder och att använda en utvecklingsprocess som går utanför företagets ”vanliga” produktutvecklingsprocess.

Från företagens sida ser man gärna flera liknande tillfällen att dela erfarenheter. Aktiviteter som stödjer uppkoppling och samverkan mellan småföretag med innovativa idéer på området och etablerade företag välkomnas också.

Under hösten avser Produktion2030 och RE:Source att arrangera ytterligare en företagsworkshop inom temaområdet. Fokus för denna blir mätetal och metoder för att jämföra hållbarhet i affärserbjudanden samt hur man kommunicerar detta till kund.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.