Du läser
Effektiv produktionsstyrning med digital teknik

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Effektiv produktionsstyrning med digital teknik

Hej Carin Andersson, projektledare för projektet Smart PM. Kan du berätta lite kort om ert projekt?
– Vi har i det tidigare Produktion2030-projektet SuRE BPMS arbetat med design av resurseffektiva nyckeltalssystem som även ska öka mätbarheten av hållbarhet nära produktionen. En utmaning vi sett är att effektivt generera tillförlitliga data men även att effektivt fatta välgrundade beslut baserade på de resultat nyckeltalen förmedlar. Därför vill vi i Smart PM-projektet öka tillförlitlighet och resurseffektiviteten i företagens mätning och styrning av produktion genom att öka smart användning av digital teknik för att automatisera hanteringen av data och de beslut som kan fattas automatiskt.

Så vad kommer ni att göra?
– Det är ett väldigt omfattande forskningsområde och vi har i ansökningsprocessen inventerat de utmaningar som våra partnerföretag upplever och designat arbetspaketen – work package, WP – med dessa som utgångspunkt. Vi har därför valt att fokusera på nyckeltal och metoder för manuellt monteringsarbete (WP1) och bearbetning (WP2). För att stimulera och stödja utvecklingsarbete mot ökad digitalisering och automatisering kommer WP3 att fokusera på prestanda- och kostnadsbaserade beslutsstöd för att prioritera de aktiviteter som ger bäst kostnadseffektivitet.

Vad hoppas ni uppnå?
– Målet i projektet är att öka kostnads- och resurseffektiviteten i mätning och styrning av produktion genom smartare användning av digital teknik genom hela kedjan, från datainsamling till beslut via bättre visualisering och kommunikation av nyckeltalen. Eftersom ökad automatisering och digitalisering både handlar om att få ny och avancerad teknologi att fungera, liksom att skapa en organisation med rätt kompetens och mognad, handlar WP4 om just analys av organisationsmognad för digitalisering. Detta är särskilt brännande för små och medelstora företag som kan behöva ta stora steg för att hänga med i utvecklingen hos sina kunder.

Vilka är med?
– Själva konsortiet består av Lund universitet, Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska högskolan, RISE IVF, GKN Aerospace Engine Systems, Scania CV, Swepart Transmission, Volvo Cars, Volvo Construction Equipment, Mastec Components och Emballator Mellerud Plast, där en viktig framgångsfaktor är att skapa engagemang och drivkraft hos partnerföretagen. Vi har erfarenhet från tidigare projekt att relativt frekventa möten och workshoppar med både kunskapsöverföring till företagen och diskussion och adressering av företagens utmaningar fungerar bra för att skapa ett gott engagemang från alla projektpartner. Vi kommer att använda samma metodik i Smart PM-projektet, där särskilt fokus under workshopparna kommer att ligga på WP4 där medverkan och engagemang från partner inom SMF kommer att stimuleras.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.