Du läser
Digitala lösningar och hållbarhet i fokus i nya pilotinsatser

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Digitala lösningar och hållbarhet i fokus i nya pilotinsatser

  • Fem nya projekt beviljades finansiering efter Produktion2030:s tolfte utlysning ”Effektiva värdekedjor genom digitalisering”. Här presenteras projektet Sensible Value Chain through Digitalised Planning, Material handling and Circular Economy (SCARCE II) lite närmare.

Projektledare Sandra Mattsson – RISE IVF:

Tanken är att vi ska skapa en demonstrator av en digital värdekedja hos två underleverantörer inom fordonsindustrin. Vi startar med två pilotinsatser där den första handlar om automatiserad paketering och materialhantering där vi tittar på hur det går till när material skickas från företaget Bror Tonsjö i Kode till deras kund Parker Hannifin i Trollhättan. Hur kan detta göras det på bästa sätt och med stöd av digitala lösningar?

Den andra piloten har sin utgångspunkt i cirkulär ekonomi och hållbarhet och fokuserar på emballagehantering; hur mycket finns det, vilka volymer är det, vart tar det vägen och hur kan vi effektivisera detta för att minska miljöpåverkan? Det här är information som till största delen saknas idag och då är ändå emballering ganska dyrt. Denna pilotinsats genomförs på plats hos Parker Hannifin i Trollhättan och involverar även övriga parter.

Baserat på resultaten från pilotinsatserna så ska de byggas in i en större demonstrator för att på så vis simulera de lösningar som finns ute hos företagen i en större helhet. Med olika teknikleverantörer krävs det ett gemensamt språk, vi har säkerhetsaspekter att ta hänsyn till – allt med tanke på att fler företag ska kunna dra nytta av samma lösningar

I första steget av Scarce genomförde vi en behovsanalys för att få en bild av hur det ser ut idag. Därefter angrep vi problemställningarna på olika sätt. Inom projektet har vi flera forskare med många olika bakgrunder. Vi diskuterade med de som arbetar med människan i produktionssystemet, de inom datahantering, automation, cirkulär ekonomi … Inom vilka områden är företagen mogna, var är de redo att gå vidare till nästa steg?

I det här steget ska vi på två år ta fram något som är verkligt användbart för små och medelstora företag men som även är relevant för större företag och som kan bli inspirerade av vår lösning. I demonstratorn knyter vi också samman tre testbäddar: Stena Industry Innovation på Chalmers, RISE IVF i Mölndal och KTH i Södertälje med både Siemens och Afry som möjliggörare.

För att möta komplexiteten har vi sagt att vi ska prata mycket med varandra. Vi ska ha ”kaffesamtal” – en form av informella pulsmöten – för att kontinuerligt diskutera aktuella lösningar och vart de är på väg. Vi hjälper varandra i styrgruppen snabbare när vi parallellt med lösningarna arbetar med samsynen för att inte få något stopp längre fram för att vi arbetat med olika lösningar.

Något som också är väldigt viktigt är att slutanvändarna känner nyttan av lösningen, varför vi har vi en referensgrupp med full insyn som får tycka, bland annat med personer från Scania, Stena Metall och Den Digitala Stambanan. Vårt sista arbetspaket handlar om utvärdering och spridning vilket gör att vi redan nu har fokus på behovsanpassade lösningar som vi alla kan relatera till. Alla ska vara med på teknikresan, alla ska prata!

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2022 Produktion2030. All Rights Reserved.