Corona kan leda till nytt produktionslandskap

nya digitaliserade cirkulära industrin nytt produktionslandskap

Det nya corona-viruset påverkar alla delar av samhället, inte minst tillverkningsindustrin. Produktion2030 bad några produktionsforskare svara på tre snabba frågor och dela med sig av sina tankar och idéer kring utvecklingen.

Magnus Wiktorsson, Professor i produktionslogistik, KTH

– Hur går dina tankar kring det som händer i det nya corona-virusets spår?

Företag och universitet fokuserar just nu (begripligt) på dagens kärnverksamhet. Lösa dagens problem, släcka bränder. Lite tid och kraft att ta tag i frågor som är viktiga för längre sikt. Pausade forskningsstudier. Omprioriterade frågor. Vi ser också ifrågasättande av globala värdekedjor, behov av flexibel produktion, snabb omställning.

– Vilka är dina rekommendationer till svensk tillverkningsindustri under rådande omständigheter?

Förbered hur detta kan vara en omställning till ett nytt produktionslandskap. Lokala försörjningskedjor. Innovationsskapande. Mot cirkulära industriella flöden.

– Finns det något svenska företag bör passa på att göra nu?

Bereda sig på den nya digitaliserade cirkulära industrin. Kompetensutveckling. Hålla liv i/övervintra det som kan stärka satsningen när hjulen börjar snurra igen, och passa på att avveckla det gamla. Kom ut starkare och fräschare efter denna kris.