Du läser
Automation för ekonomi, ergonomi och produktivitet

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Automation för ekonomi, ergonomi och produktivitet

  • Produktion2030s utlysning Kostnadseffektiv automation resulterade i åtta nya projekt som nu drar igång arbetet. Vi har pratat med projektledarna för att få en inblick i vad projekten handlar om. Boel Wadman berättar mer om projektet LoHiSwedProd.

Hej Boel Wadman, projektledare för projektet LoHiSwedProd. Kan du berätta lite kort om ert projekt?
– I ett konsortium med såväl små som stora företag ska vi baserat på praktikfall ta fram bra exempel på flexibel automation. Inom projektet kommer vi också att arbeta för att företag ska få större kontroll på integreringen av sin automationslösning. Projektet ska stötta företag med riktlinjer som tar hänsyn till ekonomi, ergonomi och produktivitet och hjälper till i valet av automation av korta serier och hög produktmix.

Så vad kommer ni att göra?
– Projektet har skapats utifrån en problembild där vi vet att små och medelstora företag rent generellt inte tar till sig teknikskiften på samma sätt som större företag samt att de ofta saknar insikten om möjligheterna med smart industri och ökad automation. Den pågående ”nyindustrialiseringen”, eller smart industri, medför ett behov av uppdatering av kompetenser, nya sätt att arbeta och insikter om nya teknologier som är helt avgörande för framtida produktion i Sverige.

Vad hoppas ni uppnå?
– Genom det tvärvetenskapliga arbetssättet vi utvecklat i det tidigare projektet SwedProd kan vi skapa och sprida en helhetsbild av flexibel automation till ett stort antal tillverkande företag. Vi har ett mycket starkt konsortium bestående av producerande företag i olika branscher, akademiska parter, institut, IUC (Träcentrum Nässjö Kompetensutveckling AB) och fackförbund. Teknikspridningen kommer att gynnas av de tre parter som samarbetar; teknikföretaget Elajo med sitt stora företagsnätverk, Linneuniversitetet samt IF Metall som organiserar lejonparten av medarbetarna i svensk industri.

Vilka är med?
– Konsortiet består av både entreprenörer och tillverkande företag med stor utvecklingspotential. Förutom ovan nämnda aktörer deltar även RISE IVF och Chalmers tekniska högskola. Leverantörer av automationssystem är förutom Elajo El & Elektronik AB också OpiFlex Automation AB och medverkande tillverkande företag är AB Karl Andersson & Söner, Anebyhusgruppen AB, BK-Produkter i Alvesta AB, Mastec AB, Safeman AB, Unicarriers Europe AB och WM Press AB. Två tredjedelar av alla deltagande företag är små eller medelstora företag.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.