Du läser
År 2045 är svensk industri klimatpositiv

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

År 2045 är svensk industri klimatpositiv

  • Vad händer just nu inom hållbar produktion? Representanter från Produktion2030:s programkontor delar sina spaningar.

Vinnovas område för Hållbar industri startades 2021 och efter det har vi lanserat flera helt nya satsningar. Några exempel är Nod för hållbar produktion i Södertälje Science Park, SuPr, och utlysning inom Resilient produktion för en hållbar industri för systemdemonstratorer. Nu börjar första leveranserna av dessa satsningar komma in och det är superspännande.

En viktig uppgift för hösten är att operationalisera områdets strategi. Vi har en tydlig vision att år 2045 har svensk industri ställt om till en klimatpositiv industri för en hållbar värld.

Utmaningen är att skapa vägen till denna vision tillsammans med industrin och forskningsaktörerna. Det kräver arbete på många olika fronter samtidigt, alltifrån kompetensutveckling till energiomställning.

Tero tipsar om ett Produktion2030-projekt

Utöver projekt som har kommit in via öppna utlysningar har Produktion2030 även många strategiska projekt och instrument. Jag vill hylla Produktion2030:s teknikworkshoppar som klarade att ställa om under pandemin till ett digitalt format och därmed utöka volym av kursdeltagare när det behövdes som mest.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.